1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İhalede Kıdem Tazminatının Yüklenici Tarafından Ödeneceğine Dair Düzenleme İhalenin İptalini Gerektirir Mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Personel çalıştırılmasında dayalı olmayan hizmet alımlarında kıdem tazminatından idare sorumlu değildir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı konusunun ihale dokümanında düzenlenmesi zorunlu değildir.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı ödemeleri firmalara rücu edilemez. Ancak, iş sözleşmesi 11 Eylül 2014 tarihinden önce feshedilmişse rücu mümkündür. Kıdem harici ödemelerde ise rücu edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İhbar tazminatlarının kim tarafından ödenmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçi ile menfaat birliği içerisinde hareket eden kişilerin beyanlarına göre kıdem tazminatı hesabı yapılması mümkün değildir. Hizmet süresinin SGK hizmet döküm cetveline göre belirlenmesi ve kıdem tazminatı hesaplamasının da buna göre yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Çalışırken ödenen kıdem tazminatının ödeme tarihinden fesih tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenecek kıdem tazminatından mahsup edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Önceki işveren tarafından ödenen kıdem tazminatının ödendiği tarihten iş sözleşmesinin feshedildiği tarihe kadar hesaplanacak yasal faizi ile birlikte hesaplanacak kıdem tazminatından mahsup edilerek karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçinin işyerinde çalışanlara küfür ve hakaret etmesi işverenin haklı nedenle fesih gerekçesidir ve bu şekilde hareket eden kişiye herhangi bir ödeme yapılmaz.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğinin ileri sürülebilmesi için askere gitme tarihi ile iş sözleşmesinin feshedildiği tarih arasında makul bir süre olması gerekir, eğer çok uzun bir süre varsa, iş sözleşmesi askerlik nedeniyle feshedilmemiş kabul edileceğinden kıdem tazminatı alacağının reddi gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Yazı ve imza inkârı bulunmayan davacının kendi el yazısı ile yazdığı istifa dilekçesinin baskı ile yazıldığı ve imzalandığı kanıtlanamadığından haklı fesih sebebi içermeyen istifa dilekçesine itibar edilerek kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem ve ihbar tazminatları giydirilmiş ücret üzerinden hesap edilir, bu ücretlere asgari geçim indirimi tutarları dahil edilmez.

  Devamını Oku