1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet ikramiyesi anlatılan nedenlerle kıdem tazminatı niteliğinde olmakla, kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı olarak hesaplanmalıdır. Bu nedenle mahkemece yapılacak İş, davacıya ödenmesi gereken hizmet ödeneği miktarının kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı olarak belirlenmesini sağlamak, fazla ödenen miktar var ise davacıdan tahsiline karar vermekten ibarettir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Yemek ve yol ödemeleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Ancak, bir ayda fiilen kaç gün işçinin işe gittiğini tespit edilmesi ve bu günlere isabet eden yol ve yemek ücretinin hesaplanarak kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin belirlenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  SGK’ya yaşlılık aylığı bağlanması için başvuran kişi, önceki dönem için de kıdem tazminatı almadığından ve çalışmasına arar vermemiş olmasından dolayı tüm çalışma süresine ve son ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanmalıdır.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Asgari geçim indirimi, işçiye işveren tarafından sağlanan nakdi bir yardım olarak kabul edilemez. Bu sebeple de tazminata esas giydirilmiş ücretin hesaplanmasında asgari geçim indirimi miktarı çıplak ücrete dahil edilemez.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir. Davacının ücret alacağı bulunduğu anlaşılmakla iş sözleşmesini feshi haklıdır. Bu sebeple davacı kıdem tazminatına hak kazanmıştır ancak iş sözleşmesini haklı da olsa fesheden tarafın ihbar tazminatı talebi kabul edilemez.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçinin işyerini haklı nedene dayanmadan kendisinin terk ettiği anlaşıldığına göre kıdem ihbar tazminatı isteklerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı ödenebilmesi için işçinin 1 yıl çalışması gerekmektedir. 1 yıl dolmadan iş sözleşmesi feshedilen işçilere kıdem tazminatı ve izin ücreti verilemez.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Ücretlerin ödenmemesi işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir. Ücretsiz izne çıkılan dönemler için de kıdem tazminatı hesabında herhangi bir hesaplama yapılmaz, bu günler dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Fiilen çalışılmayan günler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Satışlardan elde edilecek tüm gelirlerin belirli bir oranının çalışanlara dağıtılacağına yönelik ödemeler teşvik primi olup daimilik arzetmediğinden ve değişken olduğundan kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatını gerektirecek şekilde askerlik, kadın işçinin evlenmesi somut olayda söz konusu olduğu gibi emeklilik nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur. Bu bakımdan emekliye ayrılan davacı işçinin davalı bankaya önel vermeksizin işyerinden ayrılması nedeni ile davalı ve karşı davacı banka yararına ihbar tazminatının hüküm altına alınması hatalıdır.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Emekli olduktan sonra çalışan kişilerin belirlenen süre içerisinde seçimlik hakkını kullanması gerekmektedir. Bu durumda davacı seçimlik hakkını kullanarak işten kendisi ayrıldığından kıdem tazminatı talep etmesi mümkün değildir. Aynı konuda mahkemenin direnmesi üzerine Hukuk Genel Kurulunca da kıdem tazminatı alamayacağına ilişkin karar verilmiştir.

  Devamını Oku