1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Kamu İhale Kanunu 62 Madde I Bendi

Merhabalar, 4734 sayılı kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu kamu ihale ... Devamı

Sözleşme

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yemek Hizmeti Alımı

Sayın hocam iyi çalışmalar: devlet memurlarına öğle yemeği yardımı sayın hocam bildiğiniz üzere “devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği” hükümleri gereğince, ayni olarak öteden beri il özel ida... Devamı

Hakkediş Ödemelerinde Faturaların Kes,İleceği Kurum

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İdare Eliyle Yapım İşi Proje Çizim ve Yaklaşık Maliyet Hazırlamada Kabul Süreci

İdare eliyle yapım işi proje çizim ve yaklaşık maliyet hazırlamada kabul süreci sayın hocam iyi günler hizmet alım ihalesine konu edilmeden doğrudan idare teknik elemanları eliyle çizilip yaklaşık ma... Devamı

İş Artışı ve Sözleşme Süresi

İyi günler. 3 yıllık sözleşmeye bağladığımız personel çalıştırılmasına dayalı ihalemizde 19. aya geldik ve 4 personele ihtiyacımız doğdu. yeni ihaleyle bu 4 personeli almaya kalksak aynı işi birden ço... Devamı

İdareden Kaynaklı Ek Süre Verilmesi Halinde Fiyat Farkı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İdareden Kaynaklı Sebeple Verilen Ek Süre Fiyat Farkı Hasaplama Yöntemi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Sözleşme Feshi Sonrası Yapılabilecekler

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Covid 19 Sebebiyle Fesh

İyi günler hocam. cumhurbaskanlığı 2020/5 genelgesi 2.4.2020 tarihinde yayınlandığı malumlarınızdır. bu genelge, sözleşmesi bu tarihten önce yapılmış ihaleler için midir. yoksa yeni yaptığımız sözleşm... Devamı

3g İstisna Maddesi Mal Alımında Marka Belirtmek

İyi günler.kurumumuzda 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3/g istisna kapsamındaki doğrudan temin yoluyla alımlar yapmaktadır. 3 yıl önce 3g istisna maddesine göre yaptığımız ihaleyle bir yedek parça al... Devamı

Personele İkramiye Ödenmesi

Hocam merhaba 2014 yılından itibaren yönetim kurulu kararı ile personele yılda 3 ikramiye ödenen şirket 2020 yılında pandemi dolayısıyla zarar ettiğinden 2 ikramiye ödediği halde yıl sonunda ödeyeceği... Devamı

Eksik ve Noksan Belirlenen Geçici Kabulde Geçici Kabul İtibar Tarihinin Tespiti Hk.

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Ortak Girişim Sözleşmesi ve İmza Yetkisi

İyi günler. hocam 4734 sayılı kanunun 46. maddesi gereği ortak girişim olarak ihaleyi kazanan firmaların her biri sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. ancak noterde yapılmış iş ortaklığı sözleşmelerinde k... Devamı