1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi Hk.

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kamu Hizmet Binaları

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kira Artışı

Merhaba hocam; kamu idareleri ile yaptığımız kira sözleşmelerinde madde 3- ilk yıl kira bedeli ……………………… (değişik ibare:rg-11/9/2014-29116) tl olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yı... Devamı

Şirket Menkul Satışı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Belediyeden Alınan İş Deneyim Belgelerinin Güncellenmesi

Belediyeden alınan iş deneyim belgelerinin güncellenmesi sayın hocam iyi çalışmalar. 2010 yılında kat karşılığı yapılan yapım işine ait ilgili belediyeden alınan iş deneyim belgesinin güncellenmesi n... Devamı

Türk Parasını Koruma Hakkındaki Teblliği - 2

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Türk Parasını Koruma Hakkındaki Teblliği

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Mal Alımlarında İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Fiyat Farkı Hk (Daha Önceden Sorduğum Soruda Cevap Verilmeyen Kısım Hk)

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Fiyat Farkı Hk

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

22 A Mal Alımı Kapsamında Su Satışı Sözleşmesinde Fiyat Farkı

Sayın ilgili, kik kapsamında bulunan şirketimiz suyun toplanması, arıtılması, içme ve kullanıma uygun şekilde suyun üretimini yaparak şebekeye su temin etme işi ile ilgili yine kik kapsamında olan bi... Devamı

İş Deneyim Olarak İş Deneyim Belgesi Sunulmasu Durumunda 15 Yıldan Fazlasının Dikkate Alınabilmesi İçin Bir İş Deneyim Sunulması

Bir yapım işinde mezuniyet belgesi sunan mühendisin 15 yıldan fazlasının dikkate alınabilmesi için sunacağı bir yapım işi iş deneyim belgesi 15 yılını doldurmuş ise geçerli kabul edilir mi ? şahin akb... Devamı

Belediyeden Alınan İş Deneyim Belgesi

Özel firmanın kendisine yaptığı yapım işinde hangi şartlarda ilgili belediyeden iş deneyim belgesi talep eder ve verilebilir ? geldiğimiz tarih itibarıyla mevzuat ne diyor ? 13.09.2018 şahin akbaş... Devamı

Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde Birim Fiyat Yılı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.