1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Yeni Birim Fiyat Tespiti

Sözleşmenin 28.1.1 maddesinde yeni birim fiyatın müteahhit karı ve genel giderler oranı %10 olarak alınır diyor. yapım işleri genel şartnamesi 22. maddeye göre benzer işlerde 5. fıkraya göre hesaplama... Devamı

Yıllara Sarkan Hizmet Alımı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Tevsik Edici Amaçla Belge İsteme

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Revize Birim Fiyat

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Revize Birim Fiyat

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Sözleşme Metni ve Projeler

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kollektif Şierletin Ltd Ye Dönüşmesi Halinde İş Deneyimin Kullanım Durumu

Sayın hocam iyi günler kolektif bir şirket limitet bir şirkete dönüşür ise, daha önce kolektif şirket adına alınan iş deneyim belgesini bu limitet şirket ihalelerde kullanabilir mi? şayet kullanabilir... Devamı

Damga Vergisi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Damga Vergisi Alındısı Hakkında

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

E İhalede Tebligat İşlemleri

E ihalede 1.oturum tamamlandığında beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin form komisyon başkanın ekranında (tebligat kayıt sekmesi) gözükmediğinden bu formun ekap üze... Devamı

Mal Alım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.