1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  FİYAT DIŞI UNSUR İLE İLGİLİ HESAPLAMANIN YAPILMAMASI HAKKINDA BİR KARAR

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Fiyat Dışı Unsur

  İhalenin gerçekleştirildiği ilde gerçekleştirilmiş bir işin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat Dışı Unsur Olarak İş Ortaklıklarına Özel Düzenleme Yapılması Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  İş Deneyim Belgeleri Fiyat Dışı Unsur Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat dışı unsur olarak iş ortaklığı kuran firmaya 2 puan verileceğine yönelik düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Fiyat Dışı Unsur

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan sağlık idarelerince anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı hakkında.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat dışı unsurlara ilişkin puanlamanın ayrıntılarına ihale kararında yer almasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat dışı unsura kaç gün içinde şikayet başvurusunda bulunulmalıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat dışı unsur olarak 10 Bilgisayar Mühendisi, 15 Bilgisayar Programcısı ve 2 Tıp Doktoru ve bu personellerin firma bünyesinde altı aydır çalışıyor olması şartı istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat dışı unsurun yaklaşık maliyete göre belirlenmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat dışı unsurun “isteklilerce teklif edilen fiyatların, aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %70 - %130 aralığında (%70 ve %130 dâhil) kalması” durumunda isteklilere puan verileceği olarak öngörülmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Dışı Unsur

  Garanti süresine ilişkin şartlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi?

  Devamını Oku