1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Temel İlkeler

  İhalenin toplu alım yöntemiyle gerçekleştirilmesi rekabet ilkesini ihlal edecek midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Temel İlkeler

  Rekabetin Sağlanması Nasıl Anlaşılabilir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İhalenin İlk Oturumunda Yer Aldığı Belirtilen Gelir Tablosunun İhale Komisyon Kararında Olmadığı Gerekçesi İle İşlem Yapılması İhalenin İptalini Gerektirmekte Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Temel İlkeler

  14 Teklifin Verildiği 1 Tanesinin Geçerli Olduğu İhalede Rekabetin Sağlanmış Olduğu Doğrultusunda Bölge İdare Mahkemesi Kararı

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Yapım İşi İhalesinde Kullanılmasına Gerek Bulunmayan Araçların İdare Tarafından Talep Edilmesi Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Belediye hizmet binasına maksimum 1200 metrede tedarikçi akaryakıt istasyonunun olması gerektiği yönünde bir düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Personel sayısı yüksek ihalelerin kısmi alıma açık yapılmaması rekabeti engelleyici bir husus mudur? İdarenin takdir hakkını bu şekilde kullanmasında herhangi bir sakınca var mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Teklif geçerlilik sürenin, ihale tarihinden itibaren 365 takvim günü olarak belirlenmesinin geçici teminat mektubu komisyon ücretini arttırması sebebiyle rekabet ilkesini daraltabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Temel İlkeler

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir ihalede sınır değerin 1 TL üzerinde teklif verilmesi söz konusu ihalede güvenirlilik ilkesinin ihlal edildiğine karine teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Upgrade İşi Montaj İşlerinden Ayrı Olarak Mı İhale Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Temel İlkeler

  İdari Şartnamelerde Kendi Malı Olarak İstenilen Cihazlarla İlgili Olarak Aralık Verilmeden 1,53 m3 gibi net sayısal değerlerin verilmesi Rekabet İlkesini Etkilemekte Midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Temel İlkeler

  Sınır değerin çok az üstünde teklifin verilmiş olması ihalede güvenirlilik ilkesinin ihlal edildiğine dair delil teşkil edecek midir?

  Devamını Oku