1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Teknik şartnamede yazılı maldan daha kaliteli bir malı teslim eden yüklenicinin bu talebinin uygun görülmeyerek, malın kabul edilmemesi ve sözleşmenin feshedilmesi haklı mıdır? Daha kaliteli bir malı idarenin alması veya teknik şartnamede yazılı maldan başka bir malı alması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  TÜPRAŞ tan aracı bir firma kanalıyla getirilen asfalt ve asfalt malzemesinin idareye eksik teslim edilmesinden dolayı muayene ve kabul komisyonlarının sorumluluğu bulunmakta mıdır? TÜPRAŞ tarafından verilen miktar ile idareye teslim edilen miktar arasındaki uyumsuzluk nasıl tespit edilir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Muayene kabul tutanağından malın teslim edildiği tarihe yönelik bir düzenleme yapılmaması, sadece tutanak düzenleme tarihine yer verilmesi halinde, bu düzenlemeden hareketle gecikme cezasına hükmedilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Geçici kabulde tespit edilen eksikliklerin yüklenici tarafından tamamlanmaması, bakiye hakediş bedelinin ödenmesine engel midir?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Geçici kabul şartları olan işin % 5’inden daha az eksiklik olması şartı gerçekleşmediği halde, geçici kabul yapılmış olması gecikme cezası kesintisi yapılmasına engel midir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Eksik imalatların sözleşme bedelinin % 5 inden az olması ve eksik kalan imalatların kullanıma engel olmaması hallerinde, yükleniciden işin zamanında tamamlanmadığı için gecikme cezası kesintisi yapılabilir mi? % 5 kapsamındaki eksik imalatlar geçici kabulden sonra yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Kesin kabul öncesinde, yüklenicinin kusuru olmadan rüzgar sebebiyle ortaya çıkan zarardan dolayı idarenin yapım işi için harcama yapması mümkün müdür? Yüklenici rüzgar sebebiyle ortaya çıkan zarardan kesin kabul yapılmadığı için sorumlu mudur?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İşin kullanımına engel olmayan, geçici kabuldeki eksiklikler için verilen süre boyunca yüklenici firmaya ceza kesintisi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yüklenicinin süresi içinde kesin kabul yapılması talebinde bulunmaması halinde idarenin tek taraflı kabul işlemleri yapıp yapamayacağı hk.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malın Teknik Şartname’ye ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun sözleşmenin uygulanması aşamasında “Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik”te belirtilen esaslara göre yapılabileceğinden, teklif değerlendirme aşamasında bu husus dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İdarenin sözleşmesine uygun olmayan ve kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı bulunan eseri teslim almak zorunda olmadığı.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Fiyat farkı ödenen işlerde geçici kabul noksanları için kesilen bedeller için fiyat farkı ödenmesi gerekir. Bunun haricinde yapılan imalatlar için güncelleştirme bedeli ödenmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Devamını Oku