1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Sözleşmede Gecikme Cezası Onbinde 1 Olarak Belirlenmiş İken; Genel Gecikme Cezasının Yüzde 1 Olarak Belirlenmesi Durumunda Yapılması Gereken Husus Nedir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Çekilecek ihtar üzerine gecikme cezasının alınacağının öngörüldüğü ihale dokümanlarında, ihtar çekilmeden iş tamamlanmış ise gecikme cezası kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  İş artış ve eksilişlerinin ceza kesintisinin matrahına etkisi var mıdır? İş artışı olduğu zaman ceza matrahı artar mı, iş eksilişi olduğu zaman ceza matrahı azalır mı?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  İdarenin isteği doğrultusunda ihtiyaçtan kaynaklı mal teslimi gecikmelerinde gecikme cezası kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Geç teslim edilen malların gecikme cezası süre uzatım tarihinden sonra mı başlar? Hangi belgelere dayalı olarak malların geç teslim edildiği anlaşılır?

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Gecikme Cezası

  yüklenici tarafından önceden öngörülebilecek ve öngörülmesi gereken bir resmi yılbaşı tatili nedeniyle sözleşme konusu malların süresinde teslim edilememesi yüklenicinin kusurundan mı kaynaklıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Malzemelerin zamanında teslim edilip edilmediği anlamak için sevk irsaliyesindeki tarihe mi, yoksa taşınır işlem fişinin düzenlendiği tarihe mi bakılır? Gecikme cezası kesilirken hangi tarih dikkate alınmalıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Gecikme cezası toplam sözleşme bedeli üzerinden mi, yoksa teslim edilmeyen mal kısımları üzerinden mi kesilmelidir?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Gecikme Cezası

  Mal alımlarında gecikme cezasının hangi tarihten itibaren hesaplanması gerektiği konusuna yönelik görüş.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Yüklenici tarafından edim ifa edildikten sonra, sorumlular hakkında gecikme cezası kesilmediği için kamu zararına hükmedilebilir mi? Yazılı ihtarda bulunulmayan sözleşmelerde ceza kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Gecikme cezası matrahına iş artışları dahil edilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  % 5 inden fazla eksiği olan yapım işlerinde işin geçici kabulünün yapılmış olması gecikme cezası kesilmesine engel midir? Gecikme cezası bu tür durumlarda, eksik işin olduğu hallerde nasıl hesaplanır?

  Devamını Oku