1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilname ile makine teçhizat ve ekipmanlar arasında sayılan araçlara ilişkin değişikliklerin yapıldığı ancak düzeltme ilanı yayımlanmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilname Düzenlenmesi Durumunda Şikayet Başvuru Süresi Ne Zaman Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İhalede dokümanda değişiklik yapan zeyilname en son ne zamana kadar tebliğ edilmelidir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilnameye şikayet süresi ne kadardır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilname düzenlenen hangi halde ihalenin ertelenmesi zorunludur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilnamenin ihale dokümanı satın alan her istekliye ulaştırılmaması ihale iptal sebebidir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Teknik Şartname’nin ilk hâlinde “Gıda Mühendisi" veya "Diyetisyen" diploması koşulu aranırken zeyilname yapılarak "Diyetisyen" diplomasına sahip kişiler ile sınırlamaya gidilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakatadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İsteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvellerinin zeyilname ile yapılan değişiklikten sonraki birim fiyat teklif cetveline uygun olduğu dikkate alındığında idarece zeyilnamenin tebliğ edilmemesinin isteklilerin zeyilname konusu değişikliklere uygun teklif vermelerine engel olmadığı anlamına gelecektir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilnamede ihaleye yönelik gerçekleştirilen değişiklikler birim fiyat teklif mektubunda değişiklik yapılmadığı müddetçe teklif mektubunu etkilememektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilname ile ihale tarihi değiştirilirken ihale saati de değiştirilebilir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Şikayet üzerine ihale dokümanında düzenlenen değişikliğin ihale tarihine 10 günden daha az bir süre kalarak yapılması halinde ihale tarihinin ertelenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilnamelerin ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku