1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Ödenek ve iş programı revizesinde inşaat yasağı süresince Haziran-Eylül 2013 döneminde iş tamamen durmuş kabul edilerek kısmi imalat tutarlarına ilişkin fiyat farkı hesabında Ekim 2013-Nisan 2014 dönemlerine ait fiyat farkı endeksleri alınması uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesine göre mi hareket edilmelidir. Fiyat farkı hesabında ihale tarihinin mi, ihale tarihinden bir önceki ayın indeksinin mi dikkate alınması gerekir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde fiyat farkı hesabında temel indeks olarak ihale tarihinin mi, ihale tarihinden bir önceki ayın mı esas alınması gerekir?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Süre uzatımı verilmesi halinde yükleniciye fiyat farkı ödeneceğine yönelik düzenlemenin olduğu hallerde, idareye verilen ödenmeyen fiyat farkına yönelik dilekçe hakedişe itiraz olarak ele alınabilir mi ve hakedişe itiraz edilmemesi halinde süre uzatımı için ödenecek fiyat farklarının talep edilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmenin ihale tarihinden çok sonra imzalanması sebebiyle, ihale tarihindeki maliyetlerin arttığı gerekçe gösterilerek fiyat farkı talebinde bulunulması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Süre uzatımının hatalı verilmiş olması, iş programının da hatalı revize edilmesine ve fiyat farklarının da hatalı ödenmesine neden olabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı verilmeyeceği ifade edilmesine karşın, yapım işlerinde işçilik maliyetlerinden kaynaklı değişikliğin fiyat farkı olarak ödenebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yeni Fiyat Farkı Kararnamesi yürürlüğe girdikten sonra, önceki kararnameye atıfla fiyat farkı düzenlemesi ihale dokümanında yapılmışsa, fiyat farkı hesapları yeni kararnameye göre mi yoksa önceki kararnameye göre mi yapılır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programının revize edilmesi halinde, fiyat farkının iş programı revizesi öncesindeki dönem de dikkate alınarak yeniden hesaplanması ve fark fiyat farkı tutarı hesaplanması mümkün müdür? Yoksa iş programı revizesinden sonraki döneme ilişkin olarak mı sadece revize iş programının dikkate alınması gerekir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde, fiyat farkı hesaplaması nasıl ve hangi endekslere göre yapılır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde fiyat farkı ödemeleri Yİ-ÜFE endeksi yerine yürürlükten kaldırılan endeksler üzerinden hesap edilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşme imzalama sürecinin kesintiye uğraması sebebiyle yaklaşık 270 gün sonra sözleşmenin imzalandığı, bu süre içerisinde maliyetler çok yükseldiğinden fiyat farkı verilmesini sağlamak üzere bu durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında;

  Devamını Oku