1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemiyle satın alınan 5 adet el dokuması halının fiili ve fiziki denetim sonucunda mevcut olmaması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Belediye'nin Avukatlık Hizmet Alımlarının Doğrudan Temin İle Ödenmesi Kamu Zararı Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı” işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Piyasa Araştırmasının Yeterli Yapılmaması ve Fiyatın Piyasa Fiyatından Yüksek Olması Kamu Zararı Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin ödemelerinde fiyat farkı hesabı yapılabilir mi? Önceki kararname dönemine ait ama yine de sözleşme serbestisi kapsamında konu ele alınmakta ve doğru hareket edilmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temin ‘in 22/c Hangi Durumlarda Kullanılabilir?(Örnek Karar)

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Alımlarda İş Deneyim Belgesi Düzenlene bilir mi?

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin alımlarında yerli malı teklif eden kişilere öncelik verilip verilemeyeceği, Kanundaki uygulamanın doğrudan temin alımları için uygulanıp uygulanamayacağı hk.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin kapsamındaki alımların Türk Lirası üzerinden yapılmasının gerekip gerekmediği hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yoluyla yapılan, ihale yapılmaksızın ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşme imzalanmaksınız yapılan işlerin bedelleri ödenebilir mi? İdareye faydalı ve yararlı olmayan iş bedellerinin ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İstenilen özelliklerde ilde sadece bir yerin olması ve bu yerin işletme hakkının da bir firmaya ait olması halinde, 22-a maddesine göre organizasyon vb. hizmet alımları doğrudan teminle bu yerden yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhale devam ederken, doğrudan temin yöntemi ile daha yüksek fiyattan alım yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku