1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  Hakedişe itiraz edilmemiş ise, kesintiler bölümünde yapılan kesintiler de yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır ve yüklenicinin imza etmediği hakedişler hariç, imzaladıkları için artık itiraz hakkı bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  Hakedişe ihtirazi kayıt koymayan, usulüne göre itiraz etmeyen, yükleniciler açısından hakedişte gösterilen ödenecek miktar kesinleşmiş olarak kabul edilir ve dava bunun üzerine kurulmalıdır.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  Yapım işleri genel şartnamesi delil sözleşmesi hükmündedir, kesin hakedişe itiraz edilebilir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  Yüklenicinin hakedişlere usulüne göre itirazı olmadığı müddetçe hakkını kaybetmiş olarak kabul edilir. İdare eksik iş bedelini kesebelir, yüklenicinin hakedişlere itirazı ve bunun şekli delil sözleşmesi hükmündedir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  Eser sözleşmesinde, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin sözleşme eki olduğunun kabul edilmesi halinde, önceki birim fiyatları ile ödemenin kabul edilmeyeceği itirazı sonuç doğurmaz. Yüklenicinin hakedişleri; "bağlı kağıttaki bu itirazlar saklı kalmak", ihtirazi kaydıyla imzalaması gereklidir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  Alacaklı cezai şart hakkından açıkça vazgeçmiş veya eseri teslim alırken ihtirazi kayıt bildirmemiş ise cezai şart talep etme hakkını kaybeder. İhtirazi kayıt eser teslim alınırken bildirilebileceği gibi, eserin tesliminden hemen sonra yada ifanın kabulünden önce de bildirilebilir. Bu hakkın saklı tutulduğu ifanın kabulünden önce dermeyan edilmiş ise artık ayrıca eserin teslimi anında veya teslimden hemen sonra böyle bildirim yapılmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  İhale dokümanları arasında yer alan şartnameler delil sözleşmesi niteliğindedir, hakim tarafından re'sen dikkate alınır.

  Devamını Oku