1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Biri işin iş ortaklığında bulunan yüklenicisine alt yüklenici iş bitirme belgesi de verilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt Yükleniciye İlişkin İş Deneyim Belgesinin Sunulması İçin Damga Vergisinin Yatırıldığına Dair Belgenin Eklenmesine Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt işverenlik uygulamalarına yönelik kriterlerin ele alındığı önemli bir karardır. Hizmet alım ihaleleri ile iş alan firmalar alt işveren midir, asıl işveren alt işveren arasındaki muvazaa nasıl anlaşılır?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarenin meydana gelen zarardan hizmet alım ihalesini alan yüklenici ile birlikte asıl işveren olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Yapım işi sözleşmelerinde, idareler asıl işveren olarak kabul edilip, işçilik alacaklarından dolayı sorumlu tutulabilirler mi? Yapım ihalelerinde idareler ihale makamı olarak mı, asıl işveren olarak mı kabul edilir? Karardaki karşı oy yazısı çok önemli olup, birçok açıdan konuya açıklık getirmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Söz konusu tedariğin üçüncü kişilerden temin edilebilceğine dair düzenleme ihale dokümanındaki “alt yüklenici çalıştırılamaz” hükmü ile birlikte düşünüldüğünde hukuka aykırılık arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarelerin asıl işveren olarak kabul edildiği hizmet alım ihalelerinde, idareler ödenmeyen işçilik alacaklarından dolayı sadece 3 ayla sınırlı olarak mı sorumludur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlerin bedellerinin gösterilmesi gerekli midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Aynı işin bir kısmının esas yüklenici, kalan kısmının ise alt yüklenici tarafından yürütülmesi alt yüklenicilik müessesinin düzenleniş amacına ve doğasına uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yükleniciye neredeyse işin tamamına kadarki bedel için alt yüklenici iş bitirme belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Yüklenici firma veya alt yüklenicilerin TAEK Lisansı olması ve bunun teklif zarfı içerisine konulacak belge ile belgelendirilmesinin istenilmesine rağmen, alt yüklenicilere yönelik söz konusu belgenin sunulmamamış olması ihale dışı bırakılmayı gerektirir mi? Alt yüklenicile yaptırılacak işler listesi verilmiş olması, listedeki işlerin yüklenici tarafından yapılmasına engel midir?

  Devamını Oku