1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Belediye Şirketleri Sosyal Güvenlik Teşviklerinden Yararlanabilirler Mi?

Belediye şirketlerinin sosyal güvenlik teşviklerinden yararlanıp yararlanmayacaklarına yönelik tartışmada mahkemelerce kararlar verilmektedir....

Devamını Oku

Fazla Mesai (Çalışma) Nedir? Fazla Sürelerle Çalışma (Ücreti) Nedir?

Fazla mesai ve fazla sürelerle çalışma, haftalık çalışma saatinin 45 saatin altında olup olmamasına göre değişmekte ve verilen ücretler de bağlı olarak değişebilmektedir. ...

Devamını Oku

Kiralık İşçi Uygulaması Nedir, Bu Uygulama İşverenlerin Engelli Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırıyor Mu?

Engelliler açısından, çalışma hayatında iş arama süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Engelliler için çalışma hayatına katılma normal ç...

Devamını Oku

İş Kanununda Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir ve Tavan Aşımı Mümkün Müdür?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükte olan 14’üncü maddesine göre, toplu iş sözleşmeleri ve/veya iş sözleşmeleri ile belirlenen kıdem tazminatının yıllık ...

Devamını Oku

Refakat İzni Nedir, Memur Aynı Yakını İçin Birden Fazla Refakat İzni Kullanabilir Mi?

Bu makalede 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değiştirilmesi sonrasında ortaya çıkan durum ve “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul v...

Devamını Oku

Engelli (Özürlü) Vatandaşların Kamu Görevine, Memurluğa Alınması ve Alınma Şartları

Bu yazımızda, kamu kurum ve kuruluşlarına özürlü memur alımına ilişkin temel ilkelerin ne olduğu üzerinde durulacak ve yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikler hakkında bilg...

Devamını Oku