1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 81 il valiliğine göndermiş olduğu yazıda; ihalelere istekli olarak katılacak olan sağlık hizmet sunucuları tarafından teklif dosyasında, teklif edilecek ürünlere ilişkin bayilik kaydı sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiş olsa da ihalede yeterlilik kriteri olarak belirlenmiş ise nasıl hareket edilecektir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihazlarla İlgili Örnek Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin taraflarınca sunulmadığı gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  “Ventilatör 8 kg ve üzeri hastalarda kullanıma uygun olmalıdır”şeklinde bir düzenleme hukuka uygun bir düzenleme olacak mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Katalog üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde ayrıca demo yapılmasına gerek bulunmadığına dair Karar Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Teklif Zafında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’nin Suretinin Onaylanmış Belgesinin Eklenmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihaz Alım İhalelerinde KİK’İn Teknik Görüşe Göndermeden Verdiği Kararlar Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  MR Cihazının yazılımla ilgili olarak idarenin yazılımı ile uyumlu olmalıdır ifadesi rekabet ilkesini engelleyici bir düzenleme midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  MR Cihazının 128 Kanallı Olması Belirli Bir Firmayı İşaret Etmekte Midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  “Cihazlara her yeni kit konulduğunda lot numarası değişmedikçe kitler kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır” Düzenlemesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  “Kitler son kullanma tarihinden en az 1 ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun uzun miadlılar ile değiştirilecektir” hükmü hukuka aykırılık arzedecek midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  “Teklif edilen tüm kartlar, canlı hücreler (reverse ve indirek coombs hücreleri) cihazla aynı marka olmalıdır.” Şeklinde bir düzenleme hukuka uygunluk arzedecek midir?

  Devamını Oku