1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal Alımları Aşırı Düşük Açıklamasında Önemli Tekli Bileşeni Nasıl Belirlenecektir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Aşırı Düşük Açıklamasının İstenemeyeceğinin Belirtildiği Bir Mal Alım İhalesinde İhale Dokümanın Diğer Hususlar Bölümünde “Yaklaşık Maliyetin %70’i oranının altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır” doğrultusunda bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Akaryakıt ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması yapmadan ihale sonuçlandırılabilir mi

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Akaryakıt alımında pompa piyatlarından %15 oranında indirimle teklif vermek hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal tedariğinin teklif edilen fiyatla gerçekleştirilmeyeceği doğrultusundaki şikayet başvurusu incelenebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal Alım İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmadan İhalenin Sonuçlandırılması Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması istenebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal alım ihalesinde isteklinin teklifinin diğer tekliflerden çok daha düşük olmasına rağmen idarece aşırı düşük sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılması işlemine karşı şikayet edilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Kamu İhale Kurumu tarafından mal alımı ihalelerine ilişkin olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri belirlenmediği için aşırı düşük tekliflerin tespiti hususunda ihale komisyonlarına belirleme yetkisi tanındığı anlaşılmaktadır.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal alımlarında tekliflerin yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan tekliflerin sorgulaması yapılarak ihale sürecinin tamamlanması gerekmekte olup, aşırı düşük sorgulama yapılmadan ihale tamamlanamaz.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal alımı ihalelerinde idare tarafından aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi ve sorgulanması konusunda idarenin takdir yetkisi vardır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasında idrenin takdiri olup bu doğrultuda yapım ihalelerine ilişkin sınır değer hesaplama formülü kullanılamayacaktır.

  Devamını Oku