1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede İhale İlan Tarihi İle İsteklilere Teklif Hazırlanması İçin Uygun Süre Verilmemesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede Doküman Almak İsteyenlerin İtirazen Şikayet Başvuruları KİK tarafından İncelenecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede İkinci Teklifi Sunmak İsteklinin Sorumluluğunda Mıdır? Yoksa İdare Tarafından Son Teklif Verme Saatinde Çağırılması Hukuki Zorunluluk Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile ihalede ikinci tekliflerin alınmaması durumunda ihale hakkında nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalenin İlk Oturumundan Sonra Hukuka Aykırı Olarak Değerlendirme Dışı Bırakılan Ve İkinci Oturumda Son Teklifi Alınmayan İsteklinin Olduğu İhale Nasıl Sonuçlandırılmalıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede İkinci İfyat Teklifi Usulüne Uygun Olmaması Durumunda Sınır Değer Hangi Teklif Üzerinden Yapılacaktır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhale’de Şikayet Başvuru Süresi Ne Kadar dır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile ihalede sundukları teknik görüş reddedilen firmanın fiyat teklifi vermek için çağırılması hukuke zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile ihalede 21/e ihale süreci nasıl yürütülecektir? Örnek Karar

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile ihalede ihaleye davetin ihaleden 3 gün önce gönderilmemesinde hukuka aykırılık arz etmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile ihalede en geç kaç gün öncesinden ihaleye istekliler davet edilmelidir?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık f yöntemine göre yapılan toz şeker mal alımlarında, piyasa rayiçlerinin üzerinde yapılan ödemeler kamu zararı olarak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku