1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı İle İlgili Belgelendirme Nasıl Gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı’na İlişkin Belgelendirme Nasıl Gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  İHALE İLANINDA VE DOKÜMANINDA İSTENİLEN ARAÇLARA İLİŞKİN 2010 VE 2015 MODEL OLMA ŞARTI İLE KAR MÜCADELESİ İÇİN İSTENİLEN KAMYONUN 290 HP GÜCÜNDE OLMA ŞARTININ İHALEYE KATILIMI ENGELLEYİCİ NİTELİKTE MİDİR?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Özmala İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malına ilişkin Belgelendirmenin Finansal Kiralama Sözleşmesi İle Yapılması Durumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  En az 6m3 gibi istekliye olanak sağlayan imkan vermek yerine 6m3 gibi net ifadelerle kendi malı istenilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Usulüne uygun olarak düzenlenen SMMM raporu ile kendi malı tevsik edilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Asfalt plentinin bellli bir il sınırı içinde olmasına yönelik düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  126 Adet araçtan 16’sının Kendi Malı Olarak İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı İle İlgili Düzenlemenin Rekabeti Engellediğine İlişkin Örnek Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı Olarak Talep Edilen Araçlara İlişkin Olarak amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu sunulmasının gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  En az 2012 Araç Olarak Kendi Malı İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku