1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Teknik Şartnamede Yer Alan İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Sunulan Raporla İlgili Araç Ve Makinelerin Teknik Özellik Ve Kapasitelerine İlişkin Tevsik Edici Belge Sunmamasına İlişkin Düzenleme Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Bursa’da gerçekleştirilen ihalede idarece, 2 adet arazöze sahip olduğunu araç ruhsatı ile tevsik eden başvuru sahibi isteklinin, araç ruhsatlarında yer alan Kocaeli İli dışına çıkamayacağına ilişkin şerh olması nasıl değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Finansal Kiralama Yoluyla Elden Edilen Mal Kendi Malı Olarak Sayılabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malına İlişkin Olarak ruhsat örneklerini sunmasına rağmen demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun sunulmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi malına ilişkin olarak sunulan iş makinası tescil belgesinin ve faturanın belgelerde için İdari Şartname’nin 7.5.5. maddesinde açıkça aranan 300 ton/saat kapasite bilgisine rastlanılmadığı anlaşıldığından

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Asfalt Plentinin İhalenin Gerçekleştirildiği Yerde Kurulu Olması Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı'na İLişkin Olarak Şüpheli SMMM Raporu'na Rağmen KİK'in SMMM raporuna binaen karar vermesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı İle İlgili Belgelendirme Nasıl Gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı’na İlişkin Belgelendirme Nasıl Gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  İHALE İLANINDA VE DOKÜMANINDA İSTENİLEN ARAÇLARA İLİŞKİN 2010 VE 2015 MODEL OLMA ŞARTI İLE KAR MÜCADELESİ İÇİN İSTENİLEN KAMYONUN 290 HP GÜCÜNDE OLMA ŞARTININ İHALEYE KATILIMI ENGELLEYİCİ NİTELİKTE MİDİR?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Özmala İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malına ilişkin Belgelendirmenin Finansal Kiralama Sözleşmesi İle Yapılması Durumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  Devamını Oku