FORUMLAR

BİLGİ PAYLAŞIM ALANI
Bilgilendirme

Merhabalar buü. kütüphane ikmal inşaatı işinde 1-idare iş kalemlerinden çatı katı imalat değişikliğine gidilerek’’ pvc esaslı elestromerik su yalıtımı olan pozunu değiştirilerek, çift kompenantlı çi... Devamı

Yapım İşleri Fesih İşlemleri

Merhaba, yapım işleri fesih işlemlerinde fesik kararını idarenin mi alması gerekir, yoksa yapı denetim heyetinin mi? yada idare tek başına fesih kararı alabilir mi? idare tek başına fesih kararı aldığ... Devamı

İş Ortaklığında İş Deneyim Tutarları

Merhaba, %80 iş deneyimi istenen yapım ihalesi için oluşturulacak olan iş ortaklığında, "pilot ortağın asgari %80 iş deneyim tutarını, özel ortağın %20'lik tutarını karşılaması gerekmektedir." yazmakt... Devamı

İş Bitirme Ekap Kayıt (2007 İşbitirmesi)

Merhaba benim firmamda 2007 ye yılına ait iş deneyim belgesi mevcut bunu ekap kayıt ettirmedim ve kurum tarafından elenmeme sebep oldu sordum 2011 den sonrası ekap kayıt zorunluluğu varmış ama 2011 ön... Devamı

Açıklama İstenmeksizin Sonuçlandırılacak İhalelerde Çok Düşük Teklif

Merhaba. açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacak ihalelerde çok düşük teklif (yaklaşık %50 nin üzerinde kırım) atılmışsa (yanlışlıkla veya bilinçli) ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. tekliflerle ... Devamı

Sayıştay Kamu Zararı

Merhabalar, kültür ve turizm bakanlığında inşaat mühendisi olarak görev yapıyorum. ilk defa sayıştay sorgusu geçirdik 2017 yılında. savunmalarımızı ilettik ve davalarımız yavaş yavaş ilama bağlanmaya ... Devamı

İhale Sürecinde İş Ortaklığındaki Değişiklik Hukuka Uygun Mudur?

Saygıdeğer üstadım; bu konuda daha evvel burada yayınlanmış olan 27.02.2017 tarihli 5617 sayılı değerlendirmenizi okudum. ancak, ihaleye teklif sunan iş ortaklığındaki özel ortağın, sözleşmeden önce (... Devamı

İş Deneyim Belgesi

Kkdyp 11 etap 2016 yılında tamamladığımız et kesim ve paketleme tesisinin iş deneyim belgesini nasıl alabiliriz. iş özel sektör ve devlet ortaklı yapılmış sözleşme firma ve iş sahibi arasında yapıldı ... Devamı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Anahtar Teslim Kavramı

Merhaba, yüklenici ile yapılmış bulununan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde iş teslim maddesinde yükleniciye ait olacak iki daire ipoteğinin anahtar teslimde; teminat mektubunun ise iskan sonrası 5 g... Devamı

İdarenin Kesin Kabulü Yapmayıp Keyfi Beklemesi

Resmi kuruma yapılmış ve teslim edilmiş, geçici kabulü yapılmış işin 2 sene geçmesine ve idareye yazılı olarak başvuru yapılmış olmasına rağmen kesin kabulü yapılmamaktadır. bu konuda bir düzenleme bu... Devamı

Memura 2. Görev

Https://www.malihakem.com/analizler/ikinci-gorev-ayligi-nedir-tum-yonleriyle-ikinci-gorev-uygulamalari_an597.html ilgili linkte ki 657 sayıl d.m.k. maddeleri ile uzmanınızın görüşlerine göre: yukarıd... Devamı

Doğrudan Temin İahele Usulü

Doğrudan temin sadece birim fiyat yada götürü bedel usullemi yapılabilir, açıklayıcı bilgi verebileceklere şimididen teşekkür ederim.... Devamı

Şirketlerin Aldıkları İhaleler

Özalp inşaat ve pazarlama ticaret limited şirket'nin taşeron ya da alt taşeron olarak almış olduğu ihaleler nelerdir?... Devamı

4734 Sayılı Kanun 3 A Maddesi

İyi günler. benim sorum 4734 saylı kanun istisnalar kısmı tarım kredi koparetifleri 4734 3a bendini kullanarak resmi kurum ve kuruluşlara ihalesiz anlaşma ile mal temini yapabilirilermi. yapabilrilers... Devamı