1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Devredilen işlerde, devir sonrasında aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici belgesi devir öncesi ve devir sonrası işler toplanarak mı oluşturulur.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin alımlarında yerli malı teklif eden kişilere öncelik verilip verilemeyeceği, Kanundaki uygulamanın doğrudan temin alımları için uygulanıp uygulanamayacağı hk.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin kapsamındaki alımların Türk Lirası üzerinden yapılmasının gerekip gerekmediği hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İhale Hazırlık İşlemleri

  Üniversite ve döner sermayelerin hizmet alım ihalelerini birleştirerek yapmalarının mümkün olup olmadığı ve mümkünse hangi eşik değerler çerçevesinde düzenlemelerin yapılması gerektiği hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  ihalesinde temin edeceği kobalt 60 kaynağının kapsüllenmesi aşamasında üretici firmada meydana gelen arızadan dolayı temin edemediği ve ürünü sözleşmede öngörülen sürede teslim edemeyeceği, bu gelişmenin önceden öngörülemeyeceği bu sebeple bu durumun mücbir sebep kabul edilerek 28 Şubat 2011 tarihine kadar süre verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Alımı ihalesinin sözleşmesinin yürütülmesi sürecinde aşırı kar yağışı nedeniyle meydana gelen kaza sonucunda hasar gören malzemelerin özel imalat süreci gerektiren malzemeler olduğu ve yeniden imal edilmesi için 45 günlük ek süreye ihtiyaç duyulduğundan bahisle konunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde mücbir sebep olarak değerlendirilmesi talebi

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İnfaz sonucu adli sicil arşiv kaydına alınan terör suçunun ihaleye katılıma etkisi

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenicinin deposunda çıkan yangın sebebiyle malın süresinde teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Mücbir sebep başvurularının idare tarafından KİK e taşınması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki çalışılamayan yağışlı günlerin, mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurum görüşünün belirlenmesi.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanmasından sonra farkına varılan hatalara istinaden, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yeniden belirlenip belirlenemeyeceği;

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Tüzel kişi yüklenicinin iş deneyim belgesine sahip ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan ayrılması, ölümü veya iflası durumunda oluşacak hukuki durum

  Devamını Oku