1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Aynı nitelikteki reklam panolarının kiralanması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Trampa neticesinde, belediyenin mülkiyetinde 2 yıldan fazla süre kalmış olan taşınmazın satış işleminden KDV alınması belediye açısından kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Otogar işletme hakkının her yıl kira bedelinin ÜFE oranında artırılmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Taşınmaz satışlarının taksitli yapılması halinde, zamanında yapılmayan ödemelerden dolayı faiz alınacağına yönelik hüküm içeren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik maddeleri belediyeler için de uygulanabilir mi ve faizden dolayı kamu zararına hükmedilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Gelir getiren bir yerin işletilmesi ve hasılattan pay verilmesi işlemlerinin 4734 sayılı Kanun mu yoksa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında mı olduğuna yönelik görüş. Sosyal tesislerin, lokantaların vb. yerlerin işletilmesi.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ihalelerde kesin teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği hallerde güncelleme yapılmasına gerek var mıdır? 2886 sayılı Kanunda hüküm olmayan hallerde 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu gerekçe tutularak kesin teminatın güncellenmesi gerektiği sonucuna varılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Üniversitenin taşınmazlarını 51/g maddesine göre ihaleye vermesinde, ihaleye tek isteklinin katılmasında ve gerekli araştırmaların yapılarak ihale edilmesinde herhangi bir hata var mıdır? Tahmini bedel belirlenirken nelere dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  İhale ile kiraya verilen kantinin sonradan daha düşük bedelle Üniversitenin iktisadi işletmesine kiralanmasının kamu zararı oluşturduğu.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 sayılı Devlet İhale Kanununda gayrimenkullerin taksitli satışına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, taksitli satış için gecikme faizi hesaplanmamasının kamu zararı olarak değerlendirilemeyeceği

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 sayılı Kanun kapsamında yapılan işlerde, sadece yapım işlerinde iş artışı yapılabileceği, mal ve hizmet alımlarında iş artışı yapılamayacağı, ancak, hazine zararı olmamasından ve alımın yapısından kaynaklı sebeplerden dolayı kamu zararı bulunmadığı hk.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Belediyeler bünyesinde amatör spor branşları da bulunan spor klüplerine ihalesiz 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadan taşınmazlarını tahsis edemezler.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Üniversitesinin kantinler, otopark alanları, taksi durağı yeri ve diğer kiralanabilir muhtelif alanlarının kiralanmasında, ihale öncesinde tahmini bedel tespit komisyonu kurularak ticaret odası, sanayi odası gibi kuruluşlardan soruşturulmak suretiyle tahmini bedel tespit edilmesinde; söz konusu kiralama işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilmesinde ve ihalenin tek istekli olarak katılan Kooperatifi üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı.

  Devamını Oku