1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Harcırah

  Her türlü masrafı bütçeden karşılanan bir kişiye, ayrıca yurtdışı harcırah, geçici görev yolluğu verilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Harcırah

  İçişleri Bakanlığından izin alınmadan, düzenlenen eğitim seminerlerine katılan kişilere ödeme yapılabilir mi? İzinsiz eğitim seminerine katılan mahalli idareler personeline ödeme yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Harcırah

  Seminer nedeniyle görevlendirilen kişilere harcırah tutarını aşacak şekilde ödeme yapılabilir mi? Seminer ödemeleri hizmet alımı olarak mı ele alınmalıdır, limitlere tabi midir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Harcırah

  Vali, genel sekreter, meclis başkanı ve üyeleri ile ildeki kişilerden oluşan heyetin bazı illere düzenlenen gezi programlarının masrafları bütçeden ödenebilir mi? Ödenecek tutar harcırah kanunu kapsamında belirlenen limiti aşabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Harcırah

  Geçici görevin ifası sırasında, şehir içinde taksi kullanılması ve taksi ücretlerinin ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Harcırah

  İçişleri Bakanlığı genelgeler ile mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisinin kapsamını genişletemeyeceğinden, yurtdışı seminerine katılan belediye personeli için bütçeden ödeme yapılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Harcırah

  Yapım işi kapsamında yer alan jeneratörün güç testlerine iştirak için görevlendirilmiş kamu personelinin harcırahının Kurum bütçesinden ödenemeyeceği.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Harcırah

  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Genelgesinde dernek, şirket, vakıf vb. kuruluşlar tarafından kurs, seminer, inceleme gezisi vb. adlarla yurtdışında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyeceği ve harcırah ödenmeyeceği belirtilmekte ise de, belediyelerin harcama yapma yetkisinin bu genelge ile sınırlandırılabilmesinin mümkün olamayacağı gerekçesiyle kamu zararı bulunmadığına.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Harcırah

  Seyahat masrafları organizasyon hizmeti satın alınarak karşılandığı için, burada yapılan masrafların harcırahın unsurlarından olup olmadığından ziyade, söz konusu giderlerin gerçekte yapılıp yapılmadığına bakılması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Harcırah

  Geçici görevle yurt dışına giden ve yurtdışı seyahat masraflarının tamamı kurum tarafından karşılanan personele ayrıca yurt dışı gündeliği ödenemeyeceği

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Harcırah

  Yurtdışı konaklama bedelleri, tespit edilen yurtdışı gündeliklerine dahildir. Ancak konaklama için ödenen bedel, gündelik için belirlenen tutarın % 40'ından fazla olduğu takdirde konaklama için ayrıca bedel ödenebilecektir. Hizmet alımı kapsamında konaklama için iki otele ödenen ücretler gündeliklerin altında olduğundan, konaklama için ayrıca bütçeden ödeme yapılması mümkün değildir. Ayrıca hizmet alımı kapsamında geziyi düzenleyen firmaya ulaşım bedeli ödenmiş olduğundan katılımcılara taksi bedeli ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Harcırah

  Hizmet alım yoluyla gerçekleştirilen yurtdışı seminerlere katılan personele yolda geçen günler için gündelik ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, görevlilerin konaklama, yemek, otel transferleri, uçak biletleri, sigorta, harç gibi giderleri gezi katılım ücretine dahil olduğundan yolda geçen günler dışındaki günler için harcırah ödenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku