1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yasaklılık İşlemleri

  İhale Tarihinden Sonra 3’üncü Sırada Kaldığı İçin Firmanın Geçici Teminat Mektubunu Bankaya İade Etmesi Yasak Fiil ve Davranışlar Arasında Değerlendirilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Hakkında Kamu Davası açılanların İhalelere Katılmasına Hukuka Aykırılık Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu Davasından Beraat Eden Sanık Beraat Tarihinden İtibaren Mi Yoksa EKAP’tan Kişinin İsmi Silindikten Sonra Mı İhaleye Katılabilir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu İhale Kurulu’nun Yasaklılık İşlemlerine İlişkin Olarak Değerlendirme Yapması Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklanması Gereken İsteklinin %50 Ortağı Yasaklılar Listesinde Yer Almaması Durumunda İdarenin Nasıl Hareket Etmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklılığa ilişkin organik bağın nasıl olması gerektiğine ilişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu İhale Kurulu’nun ihalelerden yasaklanmaya yönelik karar alma yetkisi bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklılık İşleminin İptaline İlişkin Karar

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu İhale Kurulu'nun firmaların yasaklanması gerektiğine dair yaptığı değerlendirmeler hukuka uygunluk teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklılık işleminin gerekçesinin ortadan kalktığına yönelik olarak sonuçlanan mahkeme kararının teklif ekinde sunulması istekli hakkındaki değerlendirmelerin değişmesine sebebiyet verecek midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yasaklılık İşlemleri

  Karı koca olarak ihaleye ayrı ayrı firmalarla teklif vermek yasaklanmayı gerektiren bir işlem midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yasaklılık İşlemleri

  Hakkında Kamu Davası açıldıktan sonra hisse devri gerçekleştiren kişinin firması ihalede değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  Devamını Oku