KIDEM TAZMİNATI

UZMANINDAN HATASIZ HESAPLAMA ARAÇLARI !
malihakem.com Kıdem Tazminatı Hesaplama Aracı
https://www.malihakem.com/hesaplamalar/kidem-tazminati-hesaplama-araci.html
HESAPLAMAYA ESAS VERİLER
Personel Adı
Personel Soyadı
Personel Sicil No
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Asgari Ücretin Yüzde Fazlasi
Brüt Ücreti
Aylık Yemek Gün Sayısı
Günlük Brüt Yemek Bedeli
Aylık Yol Gün Sayısı
Günlük Brüt Yol Bedeli
Diğer Ödemelerin Yıllık Toplamı
Kullanılmayan İzin Gün Sayısı
Gelir Vergisi Oranı
Damga Vergisi Oranı
Kıdem Tazminatı Tavanı
KIDEM TAZMİNATI
HESAPLAMA SONUCU
Günlük Brüt Ücreti
Kıdem Tazminatı
Net Ödenecek Kıdem Tazminatı
İZİN ÜCRETİ
HESAPLAMA SONUCU
Günlük Brut Ücreti
İzin Ücret Toplamı
Net Ele Geçen İzin Ücreti
İHBAR TAZMİNATI
HESAPLAMA SONUCU
Günlük Brüt Ücreti
İhbar Tazminatı Süresi
İhbar Tazminatı Toplamı
Net Ödenecek İhbar Tazmınatı