1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Ceza düzenlemelerinde aykırılık sayısına yer verilmemesi halinde, bu sayı 2 olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Ceza

  Temizlik hizmet alımında, ihale dokümanında öngörülen tavan temizliğinin ayda bir defa yapılmaması hali, işin tekrar eden kısımlarının yapılmaması halinde kesilecek ceza kapsamında ele alınabilir mi? İhale dokümanında öngörülen temizlik hizmetlerinin bir kısmının yapılmamasından dolayı hizmet alımlarında ceza kesintisi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ceza

  Ceza hesaplamalarına KDV dahil edilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Ceza

  Sözleşme tasarısının cezalar ve diğer hususlar maddelerinde birbirine aykırı olarak ceza düzenlemesine yer verilmişse, hangisinin dikkate alınması gerekir? EKAP üzerinden yönlendirmelerin eksikliği ve hayatın olağan akışına aykırı ceza düzenlemesi olmayacağı gerekçesi, cezanın fahiş belirlendiği gerekçesi cezanın azaltılmasına gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ceza

  Sözleşme tamamlandıktan sonra, teknik şartnameye aykırılıktan dolayı geçmişe yönelik ceza kesintisi yapılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Ceza

  Teknik şartnamede eğitmenlerin en az lise mezunu olacağı belirtilmesine ve eğitmenlerden bir tanesinin lise mezunu olmamasına rağmen çalıştırılması halinde, ceza kesintisi yapılması gerekir mi? İhale dokümanında ceza kesintisine yönelik olarak düzenleme yapılmamışsa, ihale dokümanına aykırı kişi çalıştırılması ceza kesintisine neden olabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Ceza

  Hizmet alım ihalesi teknik şartnamesinde; “Aşçı, aşçıbaşıları, yardımcıları ve teknik personeller; ilgili meslek kurumlarından ustalık belgesine veya diplomaya sahip olacaktır. Ayrıca aşçı ve aşçıbaşı yardımcılarının beş yıllık iş deneyimi olacaktır. İstihdam edilen gıda mühendisi veya diyetisyenin diplomasının noter tasdikli örneği idareye sözleşme aşamasında teslim edilecektir.” İfadeleri varken ve yüklenici tarafından iş tam yapılmasına karşın, aşçıların beş yıllık iş deneyimi olduğuna yönelik belge sunulmamışsa, bu firma hakkında ceza kesintisi yapılabilir mi? Ceza kesintisi için nelere dikkat edilmelidir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Ceza

  Araçların model düşüklüğüne yönelik idarece bir tespit yapılmamışsa, ceza düzenlemeleri arasında model düşüklüğüne yönelik bir düzenleme yoksa, ihale konusu işte yerine getirilmişse, teknik şartnamede yazılı olan araçların yaş şartına aykırı davranışı olan yükleniciye ceza kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Ceza

  İdarenin bilgisi ve izni dahilinde, kurslarda görev yapan usta öğreticilerin, öğretmenlerin ders vermemesi halinde, ders verilmeyen bu günler için ödeme yapılmaması ceza kesintisi yapılmasına engel midir? İdarenin bilgisi cezayı ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  Hizmet alım ihalesi bünyesinde çalışan personellerin, teknik şartnamede aranan niteliklere ve aranılan belgelere sahip olmaması halinde ceza kesilebilir mi? Ustalık belgesi yerine işyeri açma veya mezuniyet belgeleri kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Ceza

  İşin tekrar eden kısımlarının yapılmaması halinde ceza kesileceğine yönelik düzenleme bulunan bir hizmet alımında, işin bir kısmını oluşturan tavan temizliğinin yapılmaması halinde, işin bir kısmının yapılmaması halinde ceza kesintisi yapılması mümkün müdür? Yapılan düzenlemeden işin yapılmamış olması gerektiği mi anlaşılmalıdır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Ceza

  Yüklenicinin edimini ifa etmediğine yönelik olarak herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ceza kesilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku