1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Ceza

  Aynı madde de birden fazla bir yaptırım uygulanması gerekliliği bulunmakta ise nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Ceza

  Cezai Yaptırımlarla İlgili Hususlar Yüklenici Tarafından Sözleşme İmzalandıktan Sonraki Süreçte Dokümanın Anlaşılır Olmadığı Gerekçesiyle İdare Tarafından Uygulanmayabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ceza

  Yapım İşi Sözleşmesinin İdare Tarafında Feshedilmesine Sebebiyet Veren Bir Başka Kişiye Hazırlattırılan Projeler İse Proje Müellifine Cezai Yaptırım Uygulanması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Ceza

  Teknik şartnamede belirtilen personel sayısından daha az personel çalıştırılmasına rağmen idare tarafından yüklenici firmaya karşı cezai işlemin uygulanmaması hangi durumlarda kamu zararı olarak değerlendirilmez?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ceza

  Çalışan Personelin İhale Dokümanında İstenilen Mezuniyet Şartlarını Sağlamaması Kamu Zararı Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Ceza

  Eksik Personele İlişkin Olarak Cezai Yaptırım Uygulanmaması Kamu Zararı Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Ceza düzenlemelerinde aykırılık sayısına yer verilmemesi halinde, bu sayı 2 olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Ceza

  Temizlik hizmet alımında, ihale dokümanında öngörülen tavan temizliğinin ayda bir defa yapılmaması hali, işin tekrar eden kısımlarının yapılmaması halinde kesilecek ceza kapsamında ele alınabilir mi? İhale dokümanında öngörülen temizlik hizmetlerinin bir kısmının yapılmamasından dolayı hizmet alımlarında ceza kesintisi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Ceza

  Ceza hesaplamalarına KDV dahil edilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  Sözleşme tasarısının cezalar ve diğer hususlar maddelerinde birbirine aykırı olarak ceza düzenlemesine yer verilmişse, hangisinin dikkate alınması gerekir? EKAP üzerinden yönlendirmelerin eksikliği ve hayatın olağan akışına aykırı ceza düzenlemesi olmayacağı gerekçesi, cezanın fahiş belirlendiği gerekçesi cezanın azaltılmasına gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Ceza

  Sözleşme tamamlandıktan sonra, teknik şartnameye aykırılıktan dolayı geçmişe yönelik ceza kesintisi yapılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Ceza

  Teknik şartnamede eğitmenlerin en az lise mezunu olacağı belirtilmesine ve eğitmenlerden bir tanesinin lise mezunu olmamasına rağmen çalıştırılması halinde, ceza kesintisi yapılması gerekir mi? İhale dokümanında ceza kesintisine yönelik olarak düzenleme yapılmamışsa, ihale dokümanına aykırı kişi çalıştırılması ceza kesintisine neden olabilir mi?

  Devamını Oku