1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Revize Birim Fiyat

  Revize birim fiyatın uygulanması şartları oluşmasına karşın, idarece revize birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılmaması kamu zararı mıdır? Kalem bazında iş artışının % 20’yi aşması ve toplam sözleşme bedelinde de % 1’lik artış meydana gelmesi halinde revize birim fiyat uygulanmalı mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Revize Birim Fiyat

  Revize birim fiyat hesabında, sözleşme bedeli yerine başka bir bedelin alınması doğru mudur?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Revize Birim Fiyat

  Malzemenin temin edileceği ocak değişikliği nedeniyle imalatın fiyatında meydana gelen değişim mesafe farkından kaynaklanmış olduğundan söz konusu fiyat değişiminin yeni birim fiyat olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu imalat için revize birim fiyat uygulanması gerekir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Revize Birim Fiyat

  Sözleşme eki teklif birim fiyat cetvelinde yer alan bir iş kaleminin sonradan yapımına karar verilen başka bir iş grubu içinde de yer alması halinde, bu iş kalemi için revize birim fiyat uygulanması gerektiği.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Revize Birim Fiyat

  Revize fiyat farkı hesabının; işin %20'sini aşan miktar ile revize birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan rakam olarak hesap edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Revize Birim Fiyat

  Revize birim fiyatın iş kaleminin % 20’sini aşan miktara uygulanması gerektiği.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Revize Birim Fiyat

  Yeni birim fiyata konu iş kalemi sözleşmede yer alan iş kalemi ile aynı nitelikte olduğundan yeni birim fiyat yapılan imalatların da revize birim fiyatta dikkate alınması gerekir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Revize Birim Fiyat

  -Yapım işi niteliğinde olan bir iş mevzuata aykırı olarak hizmet alımı olarak ihale edilmiş ve yükleniciyle hizmet alım sözleşmesi düzenlenmiş olsa bile, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme gereğince birim fiyatlı işlerde uygulanması gereken revize birim fiyatın uygulanmamış olmasının kamu zararı oluşturacağı.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Revize Birim Fiyat

  Revize birim fiyat hesabında farklı iş kalemlerinin birleştirilerek değerlendirme yapılamayacağı

  Devamını Oku
 10. Yüksek Fen Kurulu
  Revize Birim Fiyat

  Yapım işlerinde, teklif mektubu eki cetvelde olmayan yeni birim fiyatlara revize fiyat uygulaması yapılmaz.

  Devamını Oku
 11. Yüksek Fen Kurulu
  Revize Birim Fiyat

  Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bir iş kaleminin yapılmasından vazgeçilmesi veya değiştirilmesi durumunda, diğer iş kalemlerindeki artışlar ile ilgili ödemelerinde, Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 31. maddesi hükümlerine uygun olarak revize birim fiyat uygulamasının yapılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

  Devamını Oku