1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Damga Vergisi

  Damga Vergisinin İadesine Yönelik Açılan Dava

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İhale karar damga vergisi imza edilen sözleşme bedeli üzerinden mi, yoksa ihale komisyonu kararında yer alan teklif bedeli üzerinden mi tahsil edilmelidir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İhale karar ve sözleşme damga vergilerinde vergiyi doğuran olay ne zaman ortaya çıkar? Firmanın kusurundan kaynaklı hallerde sözleşme imzalanamaması durumunda ihale karar damga vergisi alınabilir mi? Yüklenici kusuru olmayan durumlarda ihale karar ve sözleşme damga vergilerinin alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İş artışlarından artış tutarı üzerinden sözleşme damga vergisi kesilmesi gerekir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Belediye tarafından sosyal güvenlik kurumuna ve gelir idaresi başkanlığına verilen beyannamelerde damga vergisi ödemesi yapılabilir mi? Ödenen damga vergileri kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imza edilen sözleşmelerden damga vergisi kesilmemesi kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Damga Vergisi

  Damga vergisi, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Yüklenici ile alt yükleniciler arasında imza edilen sözleşmelerin damga vergisinin yatırılmaması kamu zararı mıdır? Yüklenicilerle alt yükleniciler arasındaki sözleşmeden kaynaklı damga vergisinin beyanlarının verilmiş olması ve ilgili vergi dairesince de tahakkuklarının yapılmış olması kamu zararını ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İhalelerin idari yargı makamları ya da idare ile yüklenici arasında sulh anlaşması yapılması yoluyla iptal edilmesi halinde, vergiyi doğuran olay ortadan kalkar mı, bu tür ihalelere ilişkin damga vergilerinin alınmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Damga Vergisi

  SGK'ya verilen sigora bildirimlerinden damga vergisi alınıp alınmayacağına yönelik görüş

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Damga Vergisi

  Serbest bölgede damga vergisi uygulamaları - istisnası hakkında görüş

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Damga Vergisi

  Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası hakkında görüş

  Devamını Oku