1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Fotokopi Belge Noter Tarafından Tasdik Hakkında Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Apostil tasdik şerhi taşımayan ihale evraklarının doğruluğu

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Aslının Aynıdır Şerhi Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş Deneyime Esas Fatura ve Hakedişler Fotokopi Olarak Sunulabilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Noterde tasdik edilen belgenin üzerindeki “aslının aynıdır” ve “ibraz edilenin aslının aynıdır” ifadeleri arasında belgenin ihale mevzuatına uygunluğu açısından fark bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Geçerllik tarihi geçmiş belge ile ihaleye katılmak sahte belge ile ihaleye katılmak olarak tanımlanabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş Deneyim Belgesi Fotokopi Olarak Sunulması Hukuka Uygun Mudur:?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belgesinin tercümesinin notece onaylanmış hali ihaleye katılım için yeterli midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Mezuniyet Belgesinin Mezun Olunan Üniversite Tarafından Aslı Gibidir Onaylanması Yeterli Midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Başka Ülkeler Tarafından Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin Özel Kişilerce İmzalanması Durumunda Büyükelçilik Tarafından Yapılan Tasdikte Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yabancı ülkede de yapılan işler gereği verilen iş deneyim belgelerini aslına uygun olduğu şerhi ile onaylayan ve sadece tercümanın imzasının doğruluğunu teyit eden ülke noterinin imzasına ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmesi durumunda isteklinin değerlendirmeye alınabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  ABD Washington Eyaleti noterinin imzasına ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku