1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Şirketlere İlişkin Ortakların TC Kimlik Numaralarının Nasıl Sunulması Gerektiğine Dair Herhangi Bir Düzenleme Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  TSE Belgeleri İle İlgili Düzenleme Hangi Durumda İhalenin İptaline Sebebiyet Verebilir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Kapasite Raporu Fotokopi Olarak Sunulması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Teklif dosyasında makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin olarak, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Fotokopi Belge Noter Tarafından Tasdik Hakkında Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Apostil tasdik şerhi taşımayan ihale evraklarının doğruluğu

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Aslının Aynıdır Şerhi Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş Deneyime Esas Fatura ve Hakedişler Fotokopi Olarak Sunulabilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Noterde tasdik edilen belgenin üzerindeki “aslının aynıdır” ve “ibraz edilenin aslının aynıdır” ifadeleri arasında belgenin ihale mevzuatına uygunluğu açısından fark bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Geçerllik tarihi geçmiş belge ile ihaleye katılmak sahte belge ile ihaleye katılmak olarak tanımlanabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş Deneyim Belgesi Fotokopi Olarak Sunulması Hukuka Uygun Mudur:?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belgesinin tercümesinin notece onaylanmış hali ihaleye katılım için yeterli midir?

  Devamını Oku