1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kamu Zararı

  İki ihale arasındaki fark sözleşmesi feshedilen firmadan istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kira bedellerinin zamanında ödenmeyecek, vekalet ücreti, faiz ve masraf ödenmesine neden olunması kamu zararı mıdır? Hangi hallerde gecikmelerden kaynaklı ödemeler kamu zararı olarak ele alınmaz?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Kamu Zararı

  Aynı mahiyetteki iki ihalenin farklı indirim, kırım, oranları ile ihale edilmesi kamu zararı mıdır? İhalelerde farklı indirim, kırım, oranlarının olması ihalenin iptal edilmesini mi gerektirir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kamu zararının taksitlendirilmesi ve ödenmesine yönelik süreç temyiz konusu yapılabilir mi? Bu süreç ayrı yargılama ve ilam konusu mu olmalıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Firmaların ödeme gücünün olmaması ve idareden alacaklarının olmaması sebepleriyle, kamu zararının tahsil edilmemesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kamu zararı hesabı yapılırken, hesaplama brüt tutar üzerinden mi yoksa net tutar üzerinden mi yapılır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Trafik kazalarına neden olan kişilerden kaynaklı olarak, araçların Zorunlu Mali Trafik Sigortası poliçelerinin prim artışları üzerinden kesilmesi ve prim indirimleri yapılmaması kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Üniversite bütçesine aktarılması gereken bir gelirin, paranın doğrudan vakfa aktarılması kamu zararı mıdır? Vakfın bu para karşılığında üniversiteye araç hibe ettiğini iddia etmesi kamu zararını ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yanlış kişiye yapılan ödemeden dolayı ortaya çıkan kamu zararının muhasebe yetkilisinin sorumluluğu bulunmakta mıdır? Kamu zararı ve sorumluluk arasındaki ilişkinin tespitine yönelik olarak ne tür unsurlara dikkat edilmesi gerekir? Mali sorumlulukta dikkat edilecek konular nelerdir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kamu Zararı

  659 sayılı Kanunla getirilen sulhen çözüm yoluyla, ihalesiz yapılan bir alımda sulhname düzenlenmesi ve firma ile anlaşma sağlanması, kamu zararını ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Sorumlular hakkında kamu zararına hükmedilebilmesi için kamu zararı ile kişi arasında illiyet bağının kurulmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kamu görevlileri nezdinde yapılan İçişleri vb. incelemeler neticesinde, kamu görevlilerinin sorumluluğunun bulunmadığının raporlarla ortaya konulması halinde, bu kişilerin ortaya çıkan kamu zararından sorumlu olduğu sonucuna varılabilir mi? Bu raporlar kamu zararından kurtulmak için referans olabilir mi?

  Devamını Oku