1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yerinde Tespiti Yapılamayan Halıların Devlet Büyüklerine Hediye Edildiğine Dair Bir Savunma Geçerli Bir Savunma Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yükleniciye yersiz olarak verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında, damga vergisi istisnası uygulanması.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kesin teminat mektubunun süresinin dolarak işin kesin kabulü yapılmadan hükümsüz kalması nedeniyle idarenin zamanında tedbir almayarak imalat kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin üniversite bütçesinden karşılanması kamu zararı mıdır?v

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Mali Denetim ve Dış Denetim Yaptırılması Kamu Zararı Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi İşi”nde yükleniciye ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak bilet başına 12 kuruş yerine 25 kuruş üzerinden bilet bedeli ödenmesi Kamu Zararı Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Dar Gelirli Vatandaşlara Odun ve/veya Kömür ihtiyaçlarının giderilmesi kamu zararı oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kamu Zararı

  İki ihale arasındaki fark sözleşmesi feshedilen firmadan istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kira bedellerinin zamanında ödenmeyecek, vekalet ücreti, faiz ve masraf ödenmesine neden olunması kamu zararı mıdır? Hangi hallerde gecikmelerden kaynaklı ödemeler kamu zararı olarak ele alınmaz?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Kamu Zararı

  Aynı mahiyetteki iki ihalenin farklı indirim, kırım, oranları ile ihale edilmesi kamu zararı mıdır? İhalelerde farklı indirim, kırım, oranlarının olması ihalenin iptal edilmesini mi gerektirir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kamu zararının taksitlendirilmesi ve ödenmesine yönelik süreç temyiz konusu yapılabilir mi? Bu süreç ayrı yargılama ve ilam konusu mu olmalıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Firmaların ödeme gücünün olmaması ve idareden alacaklarının olmaması sebepleriyle, kamu zararının tahsil edilmemesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kamu zararı hesabı yapılırken, hesaplama brüt tutar üzerinden mi yoksa net tutar üzerinden mi yapılır?

  Devamını Oku