1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  İhale Dokümanındaki Yol Bedeli Brüt Müdür? Net Midir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Belediyelerde, yemek yiyen personellerden yemek maliyetinin ne kadarının tahsil edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Yemek ve yol bedelleri sigorta prim matrahına dahil midir? Bu kapsamda yükleniciler tarafından ödenen prim bedellerinin geri alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Yemek ve yol yardımları sigorta primine esas kazanca dahil edilebilir mi, ödenmiş sigorta primlerinin yasal faiziyle birlikte sosyal güvenlik kurumundan geri talebi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Hizmet alım ihalelerinde ödenen nakdi yemek yardımlarından kaynaklı, sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesi gerekir mi? İhalelerdeki nakdi yemek yardımları için prim ödenmemesine yönelik şartlar nelerdir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  İhale dokümanında öngörülen yemek bedelinin, hizmet alımlarında yüklenici tarafından işçilerine ödenmemesi kamu zararı olarak değerlendirilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Engelli personel için ihale dokümanında yol bedeli öngörülmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Yemek bedeli ve yol bedeli ödenecek günlerin birbirinden bağımsız olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Çalışılmayan döneme denk gelen yemek ve yol bedellerinin kesilmemesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Asgari ücretin artmasına rağmen, yemek prim istisna tutarlarının ihale tarihindeki asgari ücret üzerinden hesap edilmesi ve yemek prim istisna tutarının hakedişten kesilmemesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Yemek ve yol bedellerinin her yıl için ayrı belirlenmesi mümkün müdür? Teklif mektubu eki cetvelde her yıl için ayrı satır açılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Hizmet alım ihaleleri kapsamında çalışan personellerin yemek ve konaklama bedellerinin ödenmesi hangi şartlarla mümkündür?

  Devamını Oku