1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alacakların Önceliği

  “…Tüm kitler tükeninceye kadar hiçbir koşul ve kısıtlama olmaksızın cihazlar hastanemizde kalacak ve sarf malzemeleri gönderilmeye devam edecektir… Şeklinde bir düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Alacakların Önceliği

  Adi Ortaklık Ticari İşletmesinin Nev’i Suretiyle Ltd’ye Döüşmesi Durumunda Adi Şirketin Sahip Olduğu İş Deneyim Belgesi Limited Şirket Tarafından Hemen Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Yapım ihalesinde alacağını temlik eden yüklenici firmanın sözleşme konusu işi yerine getirip getirmediği araştırılmadan, temlik alan kişinin idare aleyhine icra takibi yapabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  İşçi alacakları iflas sıra cetvelinde veya haciz sıra cetvelinde imtiyazlı alacak olarak kabul edilerek ilk sıraya konulur mu?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Ücret hacizlerinde müstakbel alacakların haczedilebilmesi mümkün müdür? Borçlunun yüklenici olarak iş yaptığı kurumdaki beklenen hakedişlerine, alacaklarına, haciz konabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Alacakların Önceliği

  Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklinin KİK’e başvuru Ehliyeti Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  Alacak temlik edildikten sonra, öncelikle temlik alana değil de hakediş ödemelerinin temlik eden yüklenici firmaya yapılmış olması kamu zararı mıdır? Yapılan ödeme hatalı kişiye yapılmış bir ödeme olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Alacakların Önceliği

  Hizmet alım ihalesinde iş deneyim belgesi olarak özel sektöre yapılmış işlerin gösterilmesi durumunda bu işe ilişkin işyeri bildirgesinin sunulması gerekli midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  İhale komisyonu "zarf açma ve belge kontrol tutanağının imzalı bir suretini" talep edilmesi halinde açık oturumdan hemen sonra vermek zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Alacakların Önceliği

  Pazarlık usulü ile ihalede ihaleye davet edilmeyen isteklinin şikayet başvuru ehliyeti bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  Belediye Şirketinde Görevlendirilen Belediye Memuruna Huzur Hakkı Dışında Ücret Ödenmesi Kamu Zararı Doğurur Mu?

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Hakediş ödemelerine ilişkin ihtiyati haczin nasıl uygulanacağı hk.

  Devamını Oku