1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanma Zorunluluğu

Yapım işi ihaleleri ülkemizdeki yol, köprü, kamu kurumu inşaatları, şehir hastaneleri gibi devasa projeler çerçevesinde düşünüldüğünde kamu ihaleleri içerisinde belki de en fazla ehemmiyet verilen bir...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Teminat Süresi Nedir ve Kesin Kabul Uygulamaları

Yapım işleri sözleşme uygulamalarında teminat süresi ve kesin kabul süreci makalede detayı ile ele alınmaktadır....

Devamını Oku

Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet Nasıl Hazırlanır ve Nelere Dikkat Edilmelidir

Yapım işlerinde yaklaşık maliyet tespitine yönelik olarak açıklamalar makalede yer almaktadır: Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti, arazi ve zemin etüdü yapılması, proje zorunluluğu, ma...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Hesabı ve Fiyat Farkı Hesaında Katsayı ve Endeks Belirleme

Yapım işlerinde fiyat farkı verilmesi Kararname düzenlemesi gereği mümkündür. Uygulamada yapım işlerinde farklı katsayı ve endeks belirlenmesi de mümkün olup, yapım işinin özelliğine göre, yüklenici m...

Devamını Oku

Özel Seköre Yapılan Yapım İşlerinde, İş Deneyim Belgesi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Noter Onayı Zorunlu Mudur?

Bu güne değin uygulamada noter onayı olmayan sözleşmelerde alınan iş deneyim belgelerinin geçerli olmayacağı, söz konusu iş deneyim belgesiyle ihaleye katılanların ihale dışı bırakılacağı, egemen bir ...

Devamını Oku

Şantiye Defteri Nedir, Şantiye Defterlerinin Savunma ve Sorumlulukta Kanıt Değeri

Kamu yönetimimizde hakim olan hukuki düzenlemelere göre idarenin işleyişinde idari iş ve eylemlere ilişkin süreçlerin yazılı olması kuralı hakimdir. İhale mevzuatımızda kontrol teşkilatına verilen gör...

Devamını Oku