1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Bilanço

  Bilançoda Zorunlu Olarak İmza Gerkemekte Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Bilanço

  Mali Yeterlilik Belgelerinin Vergi Dairesince Onaylanma Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilançoda yer verilen oranların yanlış hesaplanması ancak şartnamede belirlenen kriterleri sağlamaması durumunda nasıl bir karar verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Bilanço

  Bilanço veya bilançonun bölümlerinin, gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından da onaylanabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço hesaplarına ilişkin olarak örnek KİK kararı

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço Üzerindeki İsim Yanlıiş Olması Durumunda İhale Komisyonu Tarafından Düzeltilebilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Birkaç şirketin konsolide bağımsız denetim raporları üzerinden mali yeterlilik kriterleri değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhalede sunulacak bilanço ve eşdeğer tablolardan ne anlaşılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço oranları ile mali yeterlilik oranlarındaki rakamlar birbirinden farklı ise nasıl bir işlem yapılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilanço

  Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Sunulmasında Süre Uzatımı Verilmesi Durumunda Bilanço ve Glier Tablolarının Hangi Yıllara İlişkin Sunulabilir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Bilanço

  Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri Hesabının 0 olması Hukuka Aykırılık Arzetmekte Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Devralınan şirketlerin bilanço ve gelir tabloları konsolide olarak toplanılmak zorunda mıdır?

  Devamını Oku