1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Geçici Kabulü Yapılmayan İşlerde Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi Düzenlenecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenicinin Çalıştırılamayacağına İlişkin Hükmün Yer Aldığı Bir Düzenlemenin Bulunduğu İşe İlişkin Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlere Dair Fatura ve Sözleşme Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Devredilen işlerde, devir sonrasında aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici belgesi devir öncesi ve devir sonrası işler toplanarak mı oluşturulur.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesinin Verilmesi İçin Asıl İşin Geçici Kabulünün Yapılması Gerekmekte Midir? Kısmi Kabulde Yapılması Yeterli Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Hukuka Aykırı Olarak Alt Yüklenici Olarak Çalışan Firmanın Yüklenici İle Akdettiği Sözleşme ve Faturalar İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi Kim Tarafından Düzenlenecektir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  İstisna kapsamında yapılan yapım işlerinde alt yüklenicilere alt yüklenici iş bitirme belgesi belediye şirketleri tarafından düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenicinin kullanılamayacağı doğrultusunda bir düzenlemenin olduğu ihalede alınmış bulunan alt yüklenici iş bitirme belgesi ile ihaleye başvurulması durumunda nasıl hareket edilecektir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici Çalıştırılmayacak Bir İşe İlişkin Olmasına Rağmen Verilen Alt Yüklenici Belgesi İle İhaleye Katılınması Mevzuata Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  İhale dokümanında alt yüklenici çalıştırılamayacağına dair hüküm olmasına rağmen çalışan alt yükleniciye alt yüklenici iş bitirme belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  idareden onay alınmadan alt yüklenici olarak çalıştırılan kişilere iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen ve idarenin onayı ile işin ifasında görev alan alt yükleniciler dışında, işin bir kısmını yükleniciye karşı üstlenen gerçek ve tüzel kişilere alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği ve söz konusu işlerin iş deneyimi olarak kabul edilip edilemeyeceği.

  Devamını Oku