1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İhale Hazırlık İşlemleri

  Üniversite ve döner sermayelerin hizmet alım ihalelerini birleştirerek yapmalarının mümkün olup olmadığı ve mümkünse hangi eşik değerler çerçevesinde düzenlemelerin yapılması gerektiği hk.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Hazırlık İşlemleri

  Sözleşmenin feshi ve tasfiye işlemi gerçekleşmeden aynı konuya ilişkin yeni bir ihale sürecine başlanabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Hazırlık İşlemleri

  İdarinin sürekli nitelikteki bir ihtiyacını, konu yargıya taşınmış olsa da, temin etmesinde sakınca bulunmamaktadır. Yargı kararının sonucunun beklenilmesine gerek yoktur yeni bir ihaleye çıkmak için.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Hazırlık İşlemleri

  Engelli personel çalıştırılmasına yönelik işçilik maliyet hesabının yapılarak ihalenin karara bağlanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Hazırlık İşlemleri

  % 25 yüklenici karı ve genel giderlerin içeriği nasıldır. Ne kadarlık kısmı yüklenici karıdır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  İhale Hazırlık İşlemleri

  Zeyilname vaktinde yapılmamış olsa da, ihaleye katılanlar bundan etkilenmemişse sorun olmaz, ihale geçerlidir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  İhale Hazırlık İşlemleri

  İhale komisyonu başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödemesi yapılamaz.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İhale Hazırlık İşlemleri

  TEFE ve ÜFE endekslerinin kaldırılarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yürürlüğe girmesi sonucunda fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı hakkında.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İhale Hazırlık İşlemleri

  Arsa temin edilmeden ihaleye çıkılması durumunda gereksiz gazete ilanı verilmesi kamu zararı oluşturur.

  Devamını Oku