1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İstifa etmek suretiyle işten ayrılmalarda kıdem tazminatı ödenmez.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacak unsurlar: Fazla mesai, mamul yardımı, tahsil yardımı, işyerinde giyilmek ve kullanılmak üzere verilen iş eşyaları, primler, ücretli izin parası, çalışılan hafta tatili ücreti, yolluk, otel ve ev gideri olarak ödenen paralar, gezici görev ödencesi, belirli sürelerde verilen özendirme ikramiyesi ( teşvik ikramiyesi ) avans ödemesi gibi.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak unsurlar: İşçinin gıda, mesken, sağlık, yakacak ve aydınlatma gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kifayette olmak üzere iş karşılığında para veya ayın olarak yapılan ve arızi olmayan her türlü ödemelerin ve bu arada hususi surette iyi olan bir hizmetin karşılığı olarak ödenen primlerin veya bu mahiyetteki yıllık ikramiyelerin İş Kanunu'nun 13'ncü ( şimdi 14 ) maddesine göre hükmedilecek kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret mefhumuna dahil bulunduğuna.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki kıdem tazminatı tavan ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır. Tavan miktarını aşan ücret üzerinden hesaplama yapılması hatalıdır.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçi olarak çalışan kişilerin kendi iradeleri ile memuriyete geçmeleri halinde bu kişilere kıdem tazminatı ödenmez.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşyeri devir tarihine kadar doğmuş bulunan her türlü alacaktan (ücret, fazla çalışma, tatil ücretleri vb.) devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu olup, devreden işverenin sorumluluğu 2 yılla sınırlıdır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Şirketlerin tür değiştirmeleri neticesinde şirketleşmeye gitmeleri de bir tür işyeri devri olarak kabul edilir. İşyeri devirleri kural olarak işçilere iş sözleşmesini feshetme hakkı vermez.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşyerinin devri durumlarında kıdem tazminatı açısından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olarak sorumlu tutulacaktır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşyeri ile ilgili olmayan bir suçtan dolayı mahkumiyetine karar verilen ve zorlayıcı nedenle işten ayrılan kişiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Ücret eklentilerinin son bir yıllık dönem içerisinde değişmesi halinde, son ücret üzerinden kıdem tazminatının hesaplanması ve ücret eklentilerinin de artışın olduğu döneme denk gelen gün sayısına bölünerek günlük tutarının bulunması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Ücret dışında, para veya parayla ölçülebilen menfaatlerin kıdem tazminatına yansıtılmasında son bir yıl içerisinde alınanlar 365’e bölünerek günlük kıdem tazminatı hesaplanır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı ifadesine yer verilmeden şartnamelerde işçinin özlük haklarından yüklenici sorumludur ifadesi esasa etkili bir hukuka aykırılık değildir.

  Devamını Oku