1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Sorumluluk

  İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için ihale danışmanlık hizmetinin alınması sonucu ihalede mali sorumluluk kimde olacaktır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kamu Zararı

  İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için ihale danışmanlık hizmetinin alınması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Zarar gören mobese görüntüleme sistemine ait fiber optik kablolarının onarım bedeli Kurum Bütçesinden Mi Ödenmelidir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  2 adet denetim aracı çalışması gerekirken, 1 adet çalışması, 2’nci aracın 2 no.lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Teklif Cetvelinde Yer Alan Konteyner Yıkama Aracı Fiilen Kullanılmadığı Günler İçin Hakedişten Kesinti Olacak Mdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Fiyatı Belli Olmayan İşlerde Yeni Birim Fiyat Nasıl Belirlenecektir? Teklifte Benzer Nitelikte Kalemler Alınabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Fiili Denetimde Yerinde Bulunmayan İmalatlar Kamu Zararı Olarak Değerlendirilebilir Mi? Kabul aşamasında kabul edilmiş ancak fiili denetimde yerine olmayan imalatların bedeli henüz yükleniciye ödenmemiş ise kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Özel Teknik Şartnamede Yer Alan İmalatlar İçin İş Artışına Gidilebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İş Eksilişi İle İşin Beklenen Miktarda Tamamlanmaması Sonucu Ödenen %5’lik Tazminat Kamu Zararı Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Tıbbi sarf malzemelerin açık ihale yapılmadan doğrudan temin usulüyle rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla alınması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhale yapılmadan doğrudan temin usulüyle rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla cerrahi el aletleri ve gereçler alınması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Kırtasiye malzemesi alınmamasına rağmen alım gerçekleşmiş gibi piyasa fiyat araştırması tutanağı, muayene ve kabul tutanağı, taşınır işlem fişi, ödeme emri belgesi düzenlenerek firmaya ödeme yapılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku