1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Sorumluluk

  İşçi olarak çalışan kişiler kamu zararından sorumlu tutulabilir mi? İşçi olarak çalışan kişilerin ödeme evraklarına imza atması halinde sorumlulukları var mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Esnaf odalarının büro tefrişat vb. ihtiyaçlarının belediye bütçesinden karşılanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Denetim / Mali Yönetim

  Ayniyat kayıtlarında bulunan taşınmazların fiilen olmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İhale karar damga vergisi imza edilen sözleşme bedeli üzerinden mi, yoksa ihale komisyonu kararında yer alan teklif bedeli üzerinden mi tahsil edilmelidir?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Zabıta müdürlüğü kadrosunda olan bir kişinin, başka bir müdürlüğe vekaleten atanması halinde, fiilen zabıta müdürlüğünde çalışmadığından, fazla mesai ödemesi yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Belediyelerde, yemek yiyen personellerden yemek maliyetinin ne kadarının tahsil edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Yapım işinde, zemin düzeltme çalışmaları yapılırken, istinat duvarında ortaya çıkan çatlaklar nedeniyle işin durdurulması ve yükleniciye süre uzatımı verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Memurlar eliyle yapılan tebligatlarda maktu tebligat ücreti kimlere ödenebilir? Bu şartları taşımayan memurlara ödeme yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediye kreşinden yararlanan, belediyenin memur ve işçilerinden kreş ücretinin alınmaması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Belediyede çalışan memurlara, kanuna aykırı olarak toplu sözleşmesine hüküm konulmak suretiyle ödeme yapılması mümkün müdür? Toplu iş sözleşmesi ödemeleriyle, memurlara ödenmesi gereken limitin üstüne çıkılabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediye sınırları içerisinde kütüğü bulunmayan, ikamet etmeyen kişilere yönelik gezi, organizasyon gibi harcamalar kamu zararı olur mu? Bu gibi hallerde nelere dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri

  Belediye başkanını temsil eden, belediyeye yönelik herhangi bir bilgi içermeyen kravat, kaşkol alımlarının temsil ağırlama kapsamında temini mümkün müdür?

  Devamını Oku