1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Yurt donatımı için ihtiyaç duyulan yatak takımı, yatak, yorgan, yastık, masa, sandalye, çelik ve/veya ahşap dolap, ranza, baza, karyola, komodin, çalışma masasının Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde mal alımları için belirlenen “büro malzemeleri” ile “tekstil ve giyim” malzemeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile söz konusu donatım malzemelerinin Genel Müdürlük tarafından çerçeve anlaşma ihalesine konu edilmesi durumunda, Genel Müdürlüğe bağlı olan ve kendilerine ödenek tahsis edilen Bölge Müdürlüklerinin söz konusu çerçeve anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapıp yapamayacakları hususu hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Gerçekleştirme tekniği ve niteliği itibarıyla birbirinden farklı kısımlardan oluşan “Yer altı üretim yöntemi ile kömür çıkarılması” işinin nasıl ihale edilebileceği konusunda Düzenleyici Kurul kararı alınması.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Prefabrik bina alımı işinin yapım işi mi, mal alımı mı olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Gemi yapımı yapım işi olarak mı ihale edilir? İhale türü ne olabilir?

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi aşamasındaki başvuru konusu ihale süreci ile ilgili olarak Kurulca verilen ihale sürecinin durdurulmasına ilişkin karar üzerine idarece ihale sürecinde gerçekleştirilecek olan idari işlemler hususunda

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Finansal kiralama Sözleşmeleri ve ... Belediye Başkanlığınca gönderilen Finansal Kiralama Sözleşme Tasarısı Hakkında Kurum Görüşü;

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İhalenin iptal edilmesi neticesinde, ihale yapılmayıp ihtiyacın 2 şer aylık pazarlık ihaleleri ile alınması kamu zararı olarak ele alınabilir mi? Kamu zararı olarak ele alınmasına veya alınmamasına gerekçeler neler olabilir?

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Finansal Kiralama Sözleşmesi” Taslağı hakkında Kurul görüşü.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleşen ihalenin ön yeterlik aşamasında değerlendirme dışı bırakılan isteklinin şikayet başvurusunun mahkeme kararı ile haklı bulunmuş olması durumunda idarenin isteklilerin tekliflerini vermiş olmaları nedeniyle bahse konu ihalenin iptaline karar verilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Bütçenin % 10'luk kısmı aşılmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 21 f ve 22 d limiti toplamı aşılmadığından, limitin aşılması için uygun görüş alınmasına gerek olmadığı hakkında.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Açık ihale usulü ihale işin yapılmayıp da doğrudan temin yöntemine göre gerçekleştirilmesinde kamu zararı bulunmuyorsa ilişilecek bir husus bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, özellikle de tek geçerli teklifin olduğu durumda, yeterli olmayan isteklilerden ikinci fiyat tekliflerinin istenilmesi mevzuata aykırı olmadığı gibi, böyle bir hareketin firma tekliflerini etkileyeceği sonucuna ulaşmak da mümkün değildir. Yetersiz olan firmadan ikinci teklif alınması firmayı yeterli hale de getirmemektedir.

  Devamını Oku