1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Teklif Zarfının Zamanında Teslim Edilmediğinin Hukuka Aykırı Olduğunun İddia Edilmesi İçin İtirazen Şikayet Başvuru Süresi Ne Zaman Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu’nun Düzenleyici İşlem Kararından Sonra Söz Konusu İşin Çok Daha Düşük Bedelle İhale Edilebileceği Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Motorlu taşıtlar vergisi nasıl açıklanabilir ?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Rakam ile belirtilen tutarın teklif mektubunda “bin” TL sinin eksik yazılması kabul edilecek bir hata mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Rakam ile belirtilen tutarın teklif mektubunda “bin” TL sinin eksik yazılması kabul edilecek bir hata mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Gerçek kişi tacirler imza beyannamesi mi yoksa imza sirküleri ile mi ihaleye katılabilirler?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Gerçek kişi tacirler imza beyannamesi mi yoksa imza sirküleri ile mi ihaleye katılabilirler?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  1’nci firmanın sözleşme imzalamadığı durumlarda ikinci firmanın sözleşmeye davet edilmesi ancak sözleşme imzalamaktan imtina etmesi durumunda hangi yaptırımlar uygulanacaktır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Mücbir Sebepler

  Döviz artışları Kamu İhale Kurulu’nca mücbir sebep olara kabul edilmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Sözleşme imzalamaktan imtina edilenlerin geçici teminatının gelir olarak kaydedilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdari şartnamede orantılı olarak talep edilen araç sayısı aşağı yuvarlanarak değerlendirme yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Aynı adreste bulunmak, aynı bankadan, aynı miktarda ve ardışık sıra numarası ile geçici teminat mektubu almak yasaklamayı gerektiren bir faaliyet midir?

  Devamını Oku