1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin aynı iş kapsamında alt yüklenici olabilirler mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İdari Şartnamenin Teklif Fiyatına Dahil Olan 25’İnci maddesinin çok ayrıntılı olarak düzenlenmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Tip Sözleşmenin 16.1.1'inci maddesinin 26 numaralı dipnotunda yer alan işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde yer alması gereken düzenlemenin olmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede İhaleye Davet 3 Gün Öncesinden Yapılması Davet Hakkının Elinden Alındığı Anlamına Gelecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ortaklığa İlişkin Bilgilere Yer Veren Ancak Standart Forma Yer Vermeyen İsteklilerin Durumu Ne Olacaktır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif Zarfı Açılmayan İstekliye Tutanak Verilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince ihaleye ilişkin işin maliyetin tahmin edilenden fazla olacağı doğrultusunda iptal edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İdare tarafından önemli teklif bileşenleri arasında sayılmayan hususlarla ilgili olarak diğer ihalelerde istenilen bileşenler gözönüne alınarak açıklama yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli Malı Olan Bir İsteklinin Teklifi Malın İhalede İstenilen Koşullara Uymadığından Ötürü Değerlendirme Dışı Bırakılarak İhalenin Sonuçlanrıdırlması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Numune Değerlendirmesi Yapılan Bir İşe Yönelik Olarak Kamu İhale Kurulu Teknik Görüşe Göndermek Zorunda Mıdır( Danıştay Kararı Doğrultusunda)

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede “Diğer Hükümler” Çerçevesinde Hangi Bilgiler Yer Alacaktır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdari Şartnamede Fiyat Farkının Ödenmesi İle İlgili Sözleşme Bedeline Dahil Giderler Çerçevesinde Bir Aykırılık Var İse Nasıl Hareket Edilecektir?

  Devamını Oku