1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Aşırı Düşük Konusunda İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesindeki İddiaların Firmanın Teklifi Kontrol Edilmeksizin Bilinemeyeceği Bu Nedenle De İhalenin Güvenirliliğinin Kalmadığı Gerekçesi İle İhalenin İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Yeterlik bilgileri tablosunda yer alan Ticaret Sicil Bilgilerine ilişkin beyanlar çerçevesinde ticaret sicil gazetesi sayı bilgisinin beyan edilmemesi sorun yaratacak mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  işin daha uygun şartlarda yapılabileceği ve kamu zararı oluşmaması gerekçesiyle iptal edilmesi hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhalede Sunulacak Olan Belgelerde Belgeyi Veren İdare Kaynaklı Bir Hata Var İse Bilgi Eksikliği Kapsamında Düzeltilebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortağın İş Deneyimin Kullanılması İçin Aranan 1 Yıllık Süre Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinden Mi Anlaşılacaktır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” bölümünde beyan edilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu bilgilerin anılan tablonun “Diğer belgeler” bölümünde beyan edildiği göz önüne alınırsa nasıl bir değerlendirme olacaktır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihaz Tedariğinin Yer Aldığı Bir İhale KApsamında 1 Yl Boyunca 1 Tane Teknik Personel İstenilmesi Hukuka Uygunluk Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihazı Kullanacak PErsonele Verilecek Eğitimin Ayrıntılarına Yer Verilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Et ve Süt Kurumu dışında getirilecek etler kesinlikle kabul edilmeyecektir ifadesine ihale dokümanında yer verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İlaçlanacak Alanın Büyüklüğünün Belirtilmemesi Teklif Vermeyi Zorlaştırır Mı?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemeklerin Dağıtılacağı Yerlerin Mesafelerin Belirtilmemesi Sorun Yaratacak Bir Düzenleme Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale Dokümanında Yer Alan 25'nci Madde İle İlgili Düzenleme İle İlgili KİK Kararı,

  Devamını Oku