1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Sürelerine Bağlı Olmaksızın Sözleşme İmzalanması Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  BIII Benzer İş Grupları Tebliğ Çerçevesinde Bakım Onarımların Değerlendirilmesi

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  İhale Dokümanı Kesinleşen Yerli Malı Sunumasına İzin Verilmeyen ve Kısmi Teklife Olanak Sağlanmayan Bir İhaleye İlişkin KİK’in bakış açısı nasıldır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Açıklaması İstenilen İşte 2 Haftalık Örnek Menü Yerine 1 Yıllık Örnek Menü İstenilmesi Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  İhaleye teklif uzatma süresini geciktirerek teklif uzatma yazısı vermediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılmak zorunda mıdır? Yoksa idare tarafından bu talepte bulunulması gerekli midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşme Tasarısı’nda yer alan “Belediyemiz ödeme programı kapsamında tahakkuk eden hakedişler tahakkuk tarihini izleyen 90 gün içerisinde yükleniciye ödenir” düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Personelin sevk ve idaresinin, personelin çalışma programının yükleniciye ait olması, pazaryeri temizliğinin yüklenici tarafından yapılacak olması ve personelle ilgili bazı durumlarda yükleniciye ceza kesilecek olması ile ilgili düzenlemelerin çöp toplama hizmeti alımı ihalesine çıkılıyormuş gibi düzenlenmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama ihalesinde sarf malzemesi, çöp poşetleri vb. lerin istenilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç Kiralamasında Belirli Bir Marka Model İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu Davasının Açılmış Olması Hangi Hallerde İhalelerden Girilmemesine Sebebiyet Verecektir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  “Temel, Alt Temel Malzeme Alım İşi” kapsamında düzenlenmiş olan iş deneyim belgesi AXVII. Grup işlere (malzeme ocağından malzeme çıkartılması işleri) uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  “1) Yüklenicinin yurt çapında yaygın bayilikleri olması ve en az 600 istasyonda Taşıt Tanıma Sistemi bulunduğuna ilişkin belgeyi teklifi ekinde sunması gerekmektedir.” İfadesinin teknik şartnamede yer aldığı ihale aşamasında sunulması zorunlu mudur?

  Devamını Oku