1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Genel Bütçeli Kurumlar Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleye Çıkabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhalenin Gerçekleştiği Yerin Muhtarı İhaleye Katılabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İdarenin Kısımlar Halinde Çıkmış Olduğu Bir İhalede Kısımlarda Yaklaşık Maliyetin Altında Olan Teklif Olmasına Rağmen Diğer Kısımlar Gerekçe Gösterilerek İhaleyi İptal Etmesi Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  23 Doküman Alan İstekliden 3’ünün Teklifinin Geçerli Olduğu ve 2Sinin Yaklaşık Maliyetten Düşük Teklif Ettiği Bir İhalede Yeterli Rekabet Oluşmadığı Gerekçesi İle İhalenin İptali Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Olumsuz hava şartları, idarenin iş programını değiştirmesi ve personel yetersizliğinden dolayı çalıştırılmayan araçlar hakkında ödeme yapılamaz ve cezai işlem uygulanamaz. Tarzında bir düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Hafta tatilinde çalıştırılacak personele normalde ödenecek ücretin %50 fazlası üzerinden fazla çalışma ücreti öngörülmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İhalelerde Sözleşme ve Genel Gider Eklenebilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Temin İşinde İsteklilerden Yeterlilik Bilgileri Tablosunda TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi İstenebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İhalede Asgari İşçilik

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  EKAP’ta yer alan yönetim kurulu karar defterinin ortaklık bilgilerini içermediği ve güncel olmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Beyan Edilen İş Deneyim Belgesi EKAP’a Kayıtlı Değilse Nasıl Hareket Edilecektir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Elektronik İhalede Pazarlık Usulü İle İhalenin İkinci Oturumuna Davet edilmeyen Firma İhalenin İptal Edilmesine Sebebiyet Verebilir Mi?

  Devamını Oku