1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat Farkına İlişkin Olarak Yemek Hizmet Alımında Katsayı Belirlenmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İstekliler Sadece Önemli Teklif Bileşenleri Olarak Belirlenen Kalemleri Mi Açıklamalıdırlar?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihazlara Yönelik Elektronik İhalede Her Türlü Satırın Açılması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda Dört Yerine Gört Yazılmış Olması Sorun Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Servis Hizmeti İşinde Fiyat Farkı Katsayılarına Yer Verilmesi Gerekir Mi? Nasıl Katsayılar Verilecektir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  İş Ortaklığının pilot ortağı Gerçek Kişi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablolarında istenilen bilgilerden “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” kısmına bilgi girişi yapılmaması sorun yaratacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Gerçek Kişiler Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere ait Bilgiler” kısmını doldurmak zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İhale İlanında Ve İhale Dokümanında Yer Alan İfadeler Sadece Zeyilname İle Değiştirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teknik Şartnamede Belirtilen Hususlar İle İlgili Olarak İhale Aşamasında Değerlendirme Yapılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  benzer iş tanımının “kamu ve özel sektörde tek sözleşme ile gerçekleştirilen her türlü turizm rehberliği işi” olarak düzenlendiği ihalede istekli tarafından sunulan iş deneyiminin tevsikine ilişkin belgelerden söz konusu işin yemek, taşıma, organizasyon, rehberlik gibi hizmetler dahil kamp organizasyonu işi olması sorun teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  UTS Kayıtlarının İhale Dosyasında Sunulması Zorunluluğu Teknik Şartnamde Olması Yeterli Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon Yapılacak İse İdari Şartnamede Düzenleme Yapılması Gerekmekte Midir? Yoksa Teknik Şartnamede Yer Alması Yeterli Olacak Mıdır?

  Devamını Oku