1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Müteaahitlik, bilgisi YAMBİS Kaydının Boş Bırakılması Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Ceza oranının “Onbinde 1” yazılması gerekirken sehven “Onbinde 0,0001” şeklinde yazıldığı, 10 adet sağlık tesisinde 2 yıl süreli ihalenin bu şekilde sonuçlandırılıp sözleşmeye bağlanması ve yüklenicinin taahhüdünü mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde uygulanacak cezai müeyyidenin caydırıcı olmayacağı ve işin ifasının sağlıklı şekilde kontrol ve denetiminin sağlanamayacağı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Bilanço Bilgileri Sistem Tarafından Otomatik Olarak Mı Gelmektedir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu’nun Kararından Sonra İdarenin Birim Fiyat Tariflerindeki Hata Gerekçesi İle İhalenin İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Ders ücretinin % 85'inin altında olamayacağı yönünde düzenleme yapılmış olmasına rağmen bu şekilde teklif verilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İstekli tarafından alınan elektronik geçici teminat mektubunun banka tarafından onaylanmış fiziki örneğinin zaten ihale dosyasında sunulduğu dikkate alındığında sunulmayacak belgeler tablosunda geçici teminat mektubunun ID numarası belirtilmediği gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda Standart Form Dışında Ekstra Açıklamalar Konulması İle İlgili Karar (Oy Çokluğu İle)

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Pazarlık Usulü İle İhalede İkinci Fiyat Teklifini Sunmadıkları Bu Nedenlede Yeterli Rekabet Oluşmadığı Gerekçesi İle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhalenin İptaline İlişkin Olarak İdare Tarafından Yapıla Tebligatta Doğrudan KİK’e Başvurulması Açık Açık Yazıyorken İdareye Başvurulması Doğru Mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede İdari Şartnamede İstenilen Marka Model Listesi İçin Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Ek Satır Açılmadı İse Ne Yapılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgileri Sunmayan İsteklilerin Geçici Teminatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  İdari Şartnamede İstenilen Bir BelgeYeterlilik Bilgileri Tablosunda Ayrı Bir Satır Olarak Yer Almıyor İse Ne Yapılmalıdır?

  Devamını Oku