1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal Alımları Aşırı Düşük Açıklamasında Önemli Tekli Bileşeni Nasıl Belirlenecektir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Yaklaşık Maliyete Yakın Teklif Sunmak Değerlendirme Dışı Bırakılmasına ve İhalenin İptaline Sebep Oluşturmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel Çalıştırılmamasına Dayalı Olmamasına Rağmen Personel Çalıştırılan İhalede Fiyat Farkı Ödenmemesine Yönelik Düzenleme Yapılmaması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Bir İhaleye Baba Oğulun Ayrı Firmalardan Teklif Vermeleri Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Tc Kimlik Numaralarının Yer Verilmesine Rağmen Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almaması Sorun Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde belirtilen kişilere ait kimlik numaraları ile ortaklık oranlarının yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ticaret sicil gazetelerinde yer alan ortaklardan ve oranlarından farklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması ihalenin elektronik olduğu ve diğer kamu kurumlarından teyit olma imkanı düşünüldüğünde hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Yasaklanan Firmanın İhaleye Katılması Durumunda Geçici Teminatın Yüzde 3’lük Tutarından Fazlası İade Edilecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesi gereğince tahakkukun 30 gün içinde bağlanması, tahakkukun bağlanmasını takip eden 30 gün içinde de ödeme yapılması gerektiğinin belirtilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç Kiralama İhalelerinde Kasko Değerinin Yüzde 2’lik Hesabı Nasıl Gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Birim fiyat cetveli olmayan isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilecek midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Malzemede Kullanılacak Polikarbon Malzemeden Vazgeçilmesi Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik Eksiltme

  Elektronik Eksiltmede Geçerli Teklif En Son Verilen Teklif Midir?

  Devamını Oku