1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Teknik Şartnamede Kıdem Tazminatının Yüklenici Tarafından Ödeneceği Belirtilmiş Olması Durumunda Kıdem Tazminatlarının Ödenmesinden Yüklenici Mi Yoksa İdare Mi Sorumlu Olacaktır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  2023 Bilanço Bilgileri Sistemden (GİB) Çekilemediği Durumlarda Mali Müşavir Bünyesindeki Bilgiler Bilançoya İlişkin Diğer Belgeler” satırına 2023 yılına ait bilanço bilgilerine dayanak oluşturan 18.04.2024 tarihinde SMMM tarafından düzenlenen “Bilanço Bilgileri Tablosu”nun yüklenmesi hukuken doğru mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhale Kapsamında 5 Günlük Eğitim Olduğu Gerekçesi İle İhalenin İptali Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhale Gerçekleştikten Sonra Doküman Kapsamında Araç Bulunuyor Bu Nedenle de İhale Dokümanı Tasarruf Genelgesine Aykırı Olduğu Gerekçesi İle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Yapım İşi İhalesinde İdare Tarafından Benzer Yanlış Belirlendiğine Yönelik İddia

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Kısmi Zamanlı Çalıştırmadan Alınan İş Deneyim Belgesi Benzer İşin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhalesi Olarak Belirtildiği İşte Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 6'ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenmekle birlikte, açıklamalar kısmında işçilik, akaryakıt, malzeme ve amortismana ilişkin fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlenmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) Belgeleri İstenebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirkete ait iş deneyim belgesinin kullanılması durumunda söz konusu şirketin temsil yetkisi 01.03.2024 tarihine kadar ise kendiliğinden bu tarih uzayacak mıdır? Sonradan uzatmak mümkün olur mu?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Şirkete ait iş deneyim belgesinin kullanılması durumunda söz konusu şirketin temsil yetkisi 01.03.2024 tarihine kadar ise kendiliğinden bu tarih uzayacak mıdır? Sonradan uzatmak mümkün olur mu?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Tasarruf Genelgesi Kapsamında Olmasa Dahi İdare Tasarruf Genelgesini Gerekçe Göstererek İhaleyi İptal Edebilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirmesi İçin İstekliden Tekrar Numune İstenebilir Mi?

  Devamını Oku