1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında, ortağa ait bilgiler yerine isteklinin ticaret unvanına yer verilmesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale dokümanında araçların tüm bakım ve onarım giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği bununla birlikte Teknik Şartname’de araçların aylık ortalama kilometreden daha fazla yol yapması halinde ek bir bedel ödenmeyeceğinin ve araçların kilometre sınırlamasına tabi olmayacağının ifade edildiği, bu durumda kilometre sınırlaması olmayan araçlar için bakım ve onarım gideri hesaplanmasının mümkün olmadığı,

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde yapılan cezai yaptırımlara ilişkin düzenlemelerin belirsizlik oluşturduğu, düzenlemenin aynı fiil için 3 defa ceza kesilmesine sebep olacağı, bu düzenlemenin ihale konusu işin kontrolünün güçlüğü nedeniyle yüklenici üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu iddiası yerinde bir iddia mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde işçilik gideri de dâhil olmak üzere teklif fiyata dahil giderlerde artış olması ve fark oluşması halinde hak talebinde bulunulamayacağı belirtilmekle birlikte aynı Şartname’nin 46’ncı maddesinde işçilik giderleri için fiyat farkı verileceği şeklindeki düzenlenme hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Şartnamede armutların farklı maddelerde 20 ve 25 gram olarak belirlenmesi sorun teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Şartnamede balların farklı maddelerde 20 ve 25 gram olarak belirlenmesi sorun teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Geçerlilik Süresi Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Şahıs İşletmesinin Limited Şirkete Dönüşmesi Durumunda Eski Firmaya Ait İş Deneyim Belgesi Süre Beklenilmeden Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  Sunulmayacak Belgeler Tablosuna Satır Ekleyerek Banka Referans Bilgileri Tabloya Eklenebilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale Sürecinde Verilecek Olan Belgelerin Teknik Şartnamenin İlgili Maddesinde Yer Alması Yeterli Midir? Yoksa İdari Şartnamenin Hangi Maddesinde Yer Alması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale Yetkilisi İhale Komisyonu Kararından Sonra Ekstra Bir Karar Vererek İhaleyi Sonuçlandırabilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Diplomanın İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanıldığı Bir İhalede Şahıs İşletmesinden Ltd ye Dönüşen Firmada 5 Yıldır Ortaklığın Yüzde 51’ine Sahip Olduğunun Belgelendirilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku