1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale Üzerinde Kalan Firmanın İhaleye Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmadan İhaleye Çıkıldığına Dair İddiası İncelenmesi Gerekli Bir İddia Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Dini bayramlarda iş ve işlemlerde aksaklık olmayacak şekilde İdarenin belirleyeceği her şoför farklı günde olmak üzere 1 gün izin kullanacaktır? Tarzında bir düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Dini bayramlarda iş ve işlemlerde aksaklık olmayacak şekilde İdarenin belirleyeceği her şoför farklı günde olmak üzere 1 gün izin kullanacaktır? Tarzında bir düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama ihalesinde şoförler 08.00-18.000 olarak ve haftanın 6 günü çalıştırılacağına yönelik düzenleme yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İdareye teslim edilecek araçların çalıştırılıp çalıştırılmamasında idare sorumlu olup çalıştırılmaması durumunda ödeme yapılmayacağına yönelik düzenleme yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  “Tamamlanan işe ilişkin belgeler faturası ile birlikte idaremize teslim edilmesini müteakip 90 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir” tarzında bir düzenleme yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Araç Kiralama İşinde Personel Maaşları İçin Fiyat Farkı Ödenmeyeceğien Yönelik Düzenleme Yapılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Firmanın Süre İçersinde İşe Başlamaması Durumunda Her Geçen Gün İçin Sözleşme Bedelinin OnBinde 10’u Oranınca Ceza Kesilir Tarzında Bir Düzenleme Yapılması Hukuka Uygun Olacak Mıdır? Sözleşmenin 16’ncı Maddesindeki Düzenlemelere Dair Kamu İhale Kurulu Kararı

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşmenin 16’ncı Maddesi (Ceza Maddeleri) ve Teknik Şartname Yer Alan İfadenin Biribiri İle Çelişmesi

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Peyzaj İşleri 696 sayılı KHK’ya Aykırı Bir Şekilde İhaleye Çıkıldığına Yönelik Bir Değerlendirme Sağlayacak Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Yüklenicinin Hakedişe İtirazı Ve İse Bu İtirazları En Az 10 Gün İçersinde İdareye Sunmakla Mükellef Olduğu Doğrultusundaki Düzenleme Hukuka Uygun Mudur? Sözleşmede Cezai Müeyyidelerin Yer Aldığı 16’ncı Madde Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Teknik Şartnamede Kesin Teminata Gerektiğinde Kesinti Yapılabileceğine Yönelik Düzenleme Yapılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku