1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Talesemi tarama ve immunohematoloji testlerinin bir arada aynı kısımlarda birleştirilerek ihale edilmesi hukuka aykırılık teşkil decek midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Laboratuvar Hizmet Alım İhalesinde “Kamu Veya Özel Sektörde Gerçekleştirilmiş Olan Teşhis Ve/Veya Tedaviye Yönelik her türlü Hizmet Alımları Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir”ifadesi yeterli midir? Yoksa Mal Alımlarını Kapsayacak Şekilde Bir Benzer İş Tanımı Yapılmalı Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  İhale Tarihi İle Sözleşme İmza Tarihi Arasında 4 Aylık Bir Sürenin Geçmişl Olması Ülkedeki Enflasyon Vb Düşünüldüğünde Sözleşme İmzalanmaması İçin Mücbir Sebep Sayılabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Yükleniciden Kaynaklanmayan Sebeplerle Araçların Çalışamaması Durumunda Yüklenicinin Ödemesinden Kesileceği Doğrultusunda Bir Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Birim Fiyat Olarak Sözleşmeye Bağlanan İşlerin İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulması Durumunda Damga Vergisinin Yatırılmdığına Dair Belgenin Yatırılma Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilere Dair Belgelerin İdare Tarafından İstenilmesi Durumunda Taranıp PDF Ortamında İdareye Gönderilmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Elektronik Ortamda Yapılan Şikayet Başvuruları Saat 18:00’den Sonra Yapılan Şikayet Başvuruları O Gün İçinde Yapılmış Sayılır Mı?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Personel Taşıma İhaleleri (Servis)

  İhale Tarihinden Sonra Yetkisi Belgesine Araç Eklenmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenen iş artışı tutarının esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutardan yüksek olmasının alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenmesine engel teşkil eder mi? Belgenin Geçerliliğini Etkiler Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Sözleşmenin imzalanmasından sonraki 10 gün içerisinde araçların kendi malı olduğunu gösteren belgelerin idareye sunulmasının zorunlu olduğunun düzenlendiği, sunulmaması durumunda Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde ağır aykırılık hali olarak sözleşmenin feshedileceği düzenlemesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Deprem Bölgesinde Olduğu Gerekçesi İle İdareye Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Teslim Edilemediğine Dair Kamu İhale Kurulu’nun Bakış Açısı

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Arefe Günü (Yarım Gün Resmi Tatil) Saat Kaça Kadar Şikayet Başvurusunda Bulunulabilir ?

  Devamını Oku