1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik hizmet alımlarında silahlı özel güvenlik işleri benzer iş olarak yazılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik ihalelerine katılan firma ortaklarının alması gereken eğitimleri tamamlamamış ve ihale tarihine yetişmemiş olduğu, ancak, özel güvenlik faaliyet izin belgesinin geçerli olduğu hallerde nasıl hareket edilmelidir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Özel güvenlik firmasının adres değiştirmesi, özel güvenlik faaliyet izin belgesini geçersiz kılar mı? İhale tarihinden sonra yapılan hisse değişikliğinin özel güvenlik faaliyet izin belgesine etkisi var mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik hizmet alım ihalelerinde alarm merkezi kurma ve izleme belgesi talep edilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  İhale dokümanında “İşyerimizde yüklenici tarafından çalıştırılacak özel güvenlik görevlilerinin nitelikleri: a) Erkeklerde en az 1.70 boy (boy ile kilo arasında +/- 10 kilogram) b) Bayanlarda en az 1.60 boy (boy ile kilo arasında +/- 10 kilogram)” yönelik düzenleme yapılması mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik görevlilerinin iki ayda bir denetim ve gözetim kontrolü için tedarik edilecek taşıt aracı %4’lik sözleşme ve genel giderler içersinde değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Güvenlik İhaleleri

  Özel güvenlik ihalesinde, idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar kısmında gösterilmesi gereken bir girdi unsurunun, burada gösterilmemesi ve giderinin idare tarafından ödenmesi mümkün müdür? Silahlı atış eğitim gideri masrafı idare tarafından ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik ihalelerinin pazarlık c (21-c) maddesine göre yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Güvenlik İhaleleri

  Seyyar Satıcı ve Dilencilerin Engellenmesi Gibi Memur Eliyle Görülmesi Gereken Hizmetlerin Özel Güvenlik Elemanı Aracılığı İle Yerine Getirilemeyeceği ve aksine hareket edenler hakkında soruşturma açılması gerekeceği hk.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Özel güvenlik işinde Sözleşme Tasarısında “Mecburi askerlik hizmetini yapmış olmak” koşulu getirilebilir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Telsiz kullanım giderleri Tebliğ’in 78.30.ç kapsamındaki genel giderler içerisinde değerlendirilebilir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik hizmet alım ihalesinde sadece ekip sorumlusu için mezuniyet şartı getirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku