1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İhale ile yapılan işlerde kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Memurlar eliyle yapılan tebligatlarda maktu tebligat ücreti kimlere ödenebilir? Bu şartları taşımayan memurlara ödeme yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Belediyede çalışan memurlara, kanuna aykırı olarak toplu sözleşmesine hüküm konulmak suretiyle ödeme yapılması mümkün müdür? Toplu iş sözleşmesi ödemeleriyle, memurlara ödenmesi gereken limitin üstüne çıkılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Zabıta memuru olan bir kişinin belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanması halinde, ek ödeme, yan ödeme ve tazminatlardan yararlanma imkanı var mıdır? Hangi şartlara dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Taşeron personellere banka promosyonu ödemesi yapılabilir mi? Promosyon görüşmelerinde bu kişiler de dahil edilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Mazeret iznine çıkan personelin yerine, hizmet alım ihalelerinde yeni işçi talep edilmesi mevzuata aykırı mıdır? Talep edilen yeni işçilerin maliyetine yönelik herhangi bir bedel öngörülmesine gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Eşleri çalışan kişilere yapılan aile yardımı ödeneği kamu zararı olarak ele alınabilir mi? Bu kapsamda ödeme yapan kişiler bundan sorumlu tutulabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Belediye çevre koruma müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlara fazla mesai ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hukuk işleri müdürlüğünü tedviren yürüten ve avukat olmayan kişilere (Başkan yardımcısına) avukatlık vekalet ücreti ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  “.Yüklenici, çalıştırdığı elemanların her türlü özlük haklarını ve sosyal haklarını karşılamak ve ödemek zorundadır (4857, 506 ve 5510 sayılı yasalara göre). Bu konularda İdarenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Çalışan elemanların doğum, ölüm, raporlu olma vb. gibi nedenlerle eksilmeleri halinde, eksik eleman Yüklenici tarafından ek ücret talep edilmeden karşılanacaktır." düzenlemesi ve 6.5.3'üncü maddesinde "Sosyal Güvenlik Mevzuatının her türlü işçi ve işveren hakkındaki yasalardan dolayı sorumluluk firmaya aittir..." düzenlemeleri hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hukuk fakültesi dekanına hukuk işleri koordinatörlüğü görevi sebebiyle avukatlık vekalet ücreti ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Fiilen eğitim ve öğretime başlamamış okullarda öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku