1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İşçilerin yıllık izinde geçirdikleri süreler için hakedişten kesinti yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Sözleşme bedeline dahil olmayan işler için hakedişe itiraz etmek gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakediş ödemeleri yapıldıktan sonra, hakedişe yönelik itirazların olduğu dilekçenin verilmesi, hakedişe itiraz dilekçesinin hakediş tarihinden sonra sunulması, hakedişe itirazın doğru yapıldığı anlamına gelir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Gecikme cezasına itirazım var şeklinde hakedişlere yükleniciler tarafından yazılan ifadeler yeterli midir? Hakedişe itiraz hangi usulle yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Sözleşme imzalandığı dönemde işçilik maliyetlerinin bilinmesi halinde, sözleşmeden tarihinden sonra asgari ücretteki artışların yüklenici tarafından talep edilebilmesi için hakedişlere ihtirazi kayıtla şerh düşülmesine gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İş bu hakedişe itiraz ediyoruz, itirazi kayıtla ödeme kabul edilmiştir şeklinde, hakedişlere itiraz edilmesi yeterli midir? Bu şekilde yapılan hakedişe itirazlar bulunması halinde yüklenici alacak davası açabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Geçici hakedişlere itiraz edilmeyip, sadece kesin hakedişe itiraz edilmesi yeterli midir? Kesin hakedişe itiraz edildiği takdirde geçici hakedişlerdeki alacak taleplerinin karşılanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Fesih kesin hakedişine ve kesin hesabına itirazda bulunulmadığı hallerde, kesinleşmeden kaynaklı olarak idarece belirlenen imalat yüzdesi kabul edilmeli midir?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İtiraz edilmeyen hakedişler taraflar açısından mutabakat niteliğinde kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Ara hakedişlere giren imalatlar için hakedişe itiraz edilip edilmediği, hakedişe girmeyen imalatlar için ise Yapım İşleri Genel Şartnamesinde öngörülen yönteme göre imalatların hesap edilip edilmediği dikkate alınmadan verilen kararlar hükme dayanak olabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakedişe İtiraz

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Çevre Şehircilik Bakanlığı) tarafından yayımlanan birim fiyat listesindeki tutardan daha yüksek ödeme yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakedişe dahil edilmeyen, girmeyen imalatlar zamanaşımı süresi içerisinde talep edilebilir mi?

  Devamını Oku