1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  5953 sayılı Kanun kapsamında çalışmakta iken iş akdinin ikale yoluyla sona ermesi nedeniyle ödenen kıdem tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı hesabında tavan ücret hangi tarihe göre ve ne şekilde belirlenir? Tavan ücretin aşılmasını gerektirir haller neler olabilir? Tavan ücretin veya kıdem tazminatı ödenecek gün sayısının değiştirilebilmesi mümkün müdür? Detaylı ve açıklayıcı bir karar.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatlarının, personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, idarelerce ödenmesine yönelik kanuni düzenlemede, alt işverenlere yönelik rücu konusu düzenlenmediğinden, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre asıl işveren ve alt işveren birlikte sorumlu olacağından, 6552 sayılı Kanun döneminden sonra kıdem tazminatı ödenecek şekilde işten ayrılan kişilere ödenen kıdem tazminatlarında alt işveren olarak, ihale alan şirketlerin de sorumluluğu bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde yüklenici firmalar tarafından ödenen kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin idarelere, ihale yapanlara rücu edilebilmesi mümkün müdür? Yüklenici şirketler ödedikleri kıdem tazminatlarını idarelerden geri alabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Emeklilik hakkı ile kıdem tazminatı talep eden bir kişinin talebine faiz yürütülebilmesi için dilekçesine emekliliğe hak kazandığına yönelik belgeyi eklemesi gerekir mi? Hastane hizmet alımı ihalesi bünyesinde çalışan bir kişinin emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı talebine yönelik dilekçeyi hastaneye vermesi yeterli midir, ihale alan şirkete verilmesi mi gerekir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan, çöp toplama vb., ihalelerde çalışan personellerin kıdem tazminatlarının belediye, kamu kurum kuruluş bütçesinden karşılanması mümkün müdür? Mümkünse hangi şartlara dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Geçici kabul onayından sonra iade edilmek üzere %5 ve kesin hesap yapıldıktan sonra iade edilmek üzere %5 oranında blokaj yapılacağına ilişkin düzenleme mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan işçilerin asıl işveren olması sebebiyle kıdem tazminatını ödeyen idareler firmalara rücu edebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet ihalesi kapsamında çalışan işçiler kıdem tazminatı ve yıllık izin alacakları için idareleri dava edebilirler mi? İdareler işçilik alacaklarından yüklenicilerin sorumlu olduğunu iddia ederek bu davalardan kurtulabilirler mi?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan kişilerin kıdem tazminatı ödemelerini tahsil eden idarelere karşı, firmalarca geri ödeme için dava açabilir mi? İhale dokümanında kıdem tazminatından firmaların sorumlu olduğuna yönelik ifadelerin bulunması bu davaları engelleyici mahiyette midir? Tahsilatı yapan idarelerin kıdem tazminatlarını işçilere henüz ödememiş olması önemli midir?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatından yükleniciler mi idareler mi sorumludur? Yüklenicilerin sorumluluğu sadece kendi dönemlerine mi ilişkindir? Yoksa tamamından sorumlu tutulmaları mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kendi isteği ile ayrılan kişilere kıdem tazminatı ödenmesi veya ayrılması mümkün olan bir kişiye sırf kıdem tazminatı ödenmesi için işlem yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku