1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Kira Kontratı Damga Vergisi Hesaplama

Kira kontratları, sözleşmeleri, mukavelenameleri damga vergisine ekli 1 sayılı tabloda yer aldığı için damga vergisine tabidir. 2017 yılında ve değişiklik olmazsa 2018 yılında alınacak dam...

Devamını Oku

Belediyelerin Taşınmazlar Satışlarının Katma Değer Vergisi (Kdv) Karşısındaki Durumu

Belediyeler mülkiyetinde bulunan taşınmazları çeşitli sebeplerle satışa çıkarmaktadır. Bu satış işlemleri bazen ticari kazanç elde etmek amacıyla yapılmakta bazen de belediye...

Devamını Oku

İndirimli Orana Tabi Kdv Nedir, Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Katma Değer Vergisi (Kdv) İadesi Alacağı

Su ve Kanalizasyon İdareleri tarafından (konut, işyeri, vb) abonelerine gerçekleştirilen içme suyu teslimleri ve atık su hizmetleri %8 oranında Katma Değer Vergisine (KDV) tabi olup bu i...

Devamını Oku

Kamu Sektöründe İç Kontrol ve İç Denetime İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İç kontrol, idarenin üst yöneticisi ve tüm çalışanları tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak etkin, ekonomik ve verimli yapılma...

Devamını Oku

Belediye ve İl Özel İdarelerinde Ön Mali Kontrol Süreci Nasıldır?

5018 Sayılı Yasa ile kamu yönetimimize giren ve kurumların öz kontrolünü ön gören iç kontrol araçlarından birisi de ön mali kontroldür. Ön ma...

Devamını Oku

Belediyelerde Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Harcamaları ve İlgili Sayıştay Kararları

Belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerinden kaynaklı olarak temsil, ağırlama ve tören giderleri harcaması yapmaktadırlar. Ancak, harcamalara bakıldığında bazılarının bu kapsam...

Devamını Oku