1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Zimmet

  Ceza yargılaması sonucunda mahkumiyet kararının verilebilmesi için suç oluşturan fiilin sanık tarafından işlendiğinin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak, herkesi inandıracak biçimde kanıtlanması ve şüphenin masumiyet karinesinin gereği olarak sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği gözetilmelidir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Zimmet

  Ortada ihale olmadığından, ihale varmış gibi düzenlenen evraklardan ve neticesinde yapılan ödemelerden dolayı idarenin zarara uğratıldığı, bu davranışın ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarını oluşturmayacağı, sanıkların açıklanan fiilleri sonucunda kendilerine veya yüklenici firmaya sağladıkları kazancın ise görevlerinin kapsamı ve eylemleri gözetildiğinde zimmet niteliğinde olup, bunun gizlenmesi amacıyla oluşturulan sahte belgelerin varlığı ve zimmetin tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkması karşısında eylemlerinin kül halinde zincirleme nitelikli zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarını oluşturduğu

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Zimmet

  H... şirketine ödeme yapılmış gibi kayıtlar oluşturularak mal edinme eylemlerinin de sübutu halinde nitelikli zimmet vasfında olacağı gözetilerek dosyanın konunun uzmanı Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşacak yeni bir bilirkişi kuruluna tevdi edilmesi hk.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Zimmet

  Özgü suç niteliğinde olan ve ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilen zimmet suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri, bu kişilerin zimmet suçunu işleyemeyecekleri hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Zimmet

  Zimmet suçu farklı unsurlara sahip ihaleye fesat karıştırma suçuna dönüşemez. Sahte belge düzenleyerek malı zimmetine geçirmek zimmet suçunu ilgilendirir.

  Devamını Oku