1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sözleşme Tutarı ve Fatura Tutarı Uyuşmuyorsa İş Deneyim Belgesi Nasıl Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Tarıma Yönelik (Hayvan Taşımacılığı) İş Deneyim Belgesi Hakkında Örnek Karar

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İşin Yüzde 80’i Tamamlandıktan Sonra İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş deneyimin Tevsik İçin Sunulan Sözleşme Ekinde İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş deneyim Belgesi Olarak Fatura Sunulması Durumunda Her Dair SMM veya YMM Onayı Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Kısmi Kabul Yapılan İşlerde İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Eksilişi Olarak Gerçekleştirilen İşlerde İş Deneyim Belgesinin Hesaplanması

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sigorta İhalesinde Sigorta Poliçeleri Fatura Yerine Geçeblir Mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sgk Kayıtlarında Sözleşme Kapsamındaki Personelin Çalıştığının İliln Çalıştırıldığı Yer İle SGK Kayıtları Uyuşmuyorsa Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Vergi Usul Kanunu’na Aykırı Olarak Düzenlenen Bir Fatura İş Deneyimin Geçersiz Olmasına Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Sunulan Hizmete İlişkin Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyim Olarak Sunulması Durumunda Nasıl Belgelendirilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel sektör firması tarafından hazırlanan iş deneyim belgesi ile ihaleye katılalanabilir mi?

  Devamını Oku