1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sözleşmede Personel Çalıştırılacağı Net Olarak Belli Olmayan Hizmet Alımına İlişkin Sözleşme İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulması Durumunda SGK Kayıtlarına Yer Verilecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyime İlişkin Sunulan Sözleşme Ve Faturalara Ek Olarak SGK Belgelerinin Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşlere İlişkin Fatura ve Sözleşmenin Sunulduğu İhalede İhale İlan Tarihi 12.10.2020 olduğu ihalede 31.10.2020 tarihli fatura sunulabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Havelsan İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş deneyim belgesine konu işin ihale dokümanındaki benzer iş tanımı içinde olması durumunda ayrıştırma yapılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Gerçekleştirilen Fatura ve Sözleşmeyi İmzalayan Şahıs İşletmesi Limited Şirkete Geçtiği Zaman Bu Sözleşme ve Faturayı Kullanabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Sunulan İşlerin İş Deneyim Belgesi Olarak Değerlendirilmesi Sürecinde Fatura Tutarı Sözleşme de Belirtilen Tutardan Daha Az İse Nasıl Belgelendirilecektir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlere Dair Sözleşme Ve Fatura Alt Yüklenici Çalıştırılamayacağına Dair Sözleşmenin Bulunduğu Bir İşe İlişkin İse Kabul Edilebilecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektör Tarafından Gerçekleştirilen İşlere Dair Sözleşmeden Daha Az Miktarda Fatura Olması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Hizmet Alım İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri Kaç Yıl Geçerli Olacaktır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sözleşmede Personel Maaşları Vb Düzenlemeler Olması Durumunda Özel Sektöre Sunulan İşlerin İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulmasına İlişkin Belgeler Arasında SGK Belgelerinin Olmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Sunulan İşlere Dair Sözleşmenin Bitiş Tarihi veya Fatura Tarihi İhale İlan Tarihinden Önce Olabilir Mi?

  Devamını Oku