1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Sahte Fatura Düzenleme Hangi Durumlarda İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Hareket Olarak Değerlendirilebilir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Bir hastane tarafından ihale kapsamındaki bir işi şartname hükümlerine uygun yerine getirmeyen yüklenici bir başka hastane tarafından “, " İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı" kapsamında değerlendirilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Kesin kabul tutanağındaki eksiklikler nedeniyle istekli iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Hakkında İdare İle Dava Süreci Devam Eden İstekliler İdarenin Yeni İhalesine “İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Hareket Ettikleri” Sebebiyle Değerlendirme Dışı Bırakılabilirler Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Hastanede iş ve meslek ahlakına aykırı hareket eden yüklenici bir başka hastanenin ihalesinden değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Para cezası kesilen yüklenici iş ve meslek ahlakına aykırı hareket etmiş sayılır mı?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ve meslek ahlakına aykırı davranışta bulunan tüzel kişilerde tüzel kişilerin ortaklarının iş ve meslek ahlakına aykırı davranmış kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Malı sıkıntılar nedeniyle sözleşme hükümlerini tamamlayamayan isteklinin iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Yasaklama kararının mahkeme yolu ile iptal edilmesine rağen yasaklamaya sebebiyet veren olaylar sebep gösterilerek istekli iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda yasaklama kararı verilen istekli iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ihale de değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ve meslek ahlakına aykırı fiili olduğu tespit edilen yüklenici kanun kapsamındaki tüm ihalelere girmekten mi men edilmektedir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ve meslek ahlakına aykırı fiili belirleyecek olan hangi makamdır?

  Devamını Oku