1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Yerli Malı Belgesi Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Mali Müşavirin Faaliyet Belgesi Eksikliği Tamamlatılabilir Bir Bilgi Eksikliği midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Teklif Zarfı İçersinde Sunulmayan Kendi Malı Olmaya İlişkin Bir Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Birim fiyat teklif cetvelinde imza eksikliği bulunduğu gerekçesiyle sınır değer hesabına dahil edilmemesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  A.Ş. Lerde Pay Devri Defterinin Bilgi Eksikliği Kapsamında İstenilmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Bilgi eksikliği kapsamında bir mahkeme kararı

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Proforma fatura üzcerinde SMMM tarafından konulan ibarenin konulmaması bilgi eksikliği olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesinin içeriğindeki benzer işlerin tespiti amacıyla istekliden hakedişlerin istenmesi sonucunda hakedişleri sunmayan isteklinin geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesinin içeriğindeki benzer işlerin tespiti amacıyla istekliden hakedişlerin istenmesi sonucunda hakedişleri sunmayan isteklinin geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Teklif mektubu üzerinde TC Kimlik Numarasının yanlış yazılması firmanın değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Anahtar Teknik Personele İlişkin Bilgiler Bilgi Eksikliği Kapsamında Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Özel sektöre gerçekleştirilen işleri tevsik amacıyla faturaların sunulmuş olması ancak sözleşmelerinin sunulmamış olması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku