1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Haksız Fesih Davası

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Kira Sözleşmesinde İdarenin Tek Taraflı Olarak Feshine dair Bir Düzenleme Bulunmamaktaysa Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin feshi sonucu iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Teknik şartnameye, ihale dokümanına aykırı olarak yemek hizmeti sunan kişilerin sözleşmesinin feshedilerek teminatının gelir kaydedilmesi mümkün müdür? Yüklenici hakkında ceza kesilmiş olması sözleşmenin feshine engel midir?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Akdin, sözleşmenin, feshinde taraflardan bir tanesi haklı bulunduğu zaman, diğer tarafın konuyu temyiz etmemesi halinde bu durum taraflar için kesinleşmiş kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmelerde feshin anlamı nedir? Sonuçları nelerdir?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme feshinin haksızlığına ilişkin açılacak davalar hukuki yarar yoksunluğundan reddedilir mi? Sözleşmenin haksız feshedildiğinin eda davası ile ortaya konulmasının mümkün olacağı hallerde, yüklenicinin alacak ve kayıp haklarını saklı tutması halinde sözleşmenin haksız feshedildiği ileri sürülerek dava açılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İdarece sözleşmenin feshi sürecine girildikten, sözleşme feshedildikten sonra yüklenicinin işin yapılmasının fiilen imkansız olduğunu ileri sürebilmesi mümkün müdür? Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen, sözleşme feshinden sonra işin yapılmasının fiilen imkansız olduğunu ileri süren ve o zamana kadarki imalatları da yapı tekniğine uygun yapmayan yüklenici sözleşmenin idarece haksız feshedildiğini iddia edebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Ödenek yokluğu nedeniyle verilen süre uzatımı süresinde de işi tamamlamayan ve bundan dolayı sözleşmeyi fesheden idare haksız mıdır? Yüklenicinin ödeneğin olmadığını, ödeneğin tahsis edildiği yazıdan geç haberdar olduğunu bildirmesi yüklenici haklı hale getirir mi ve yüklenicinin zararlarının karşılanması gerekir mi?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İşin yapılmasını engelleyen unsurların yüklenici (taşeron) tarafından iş sahibi idareye bildirilmemesi halinde, ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmediği hallerde, yüklenicinin alacak talep hakkı bulunmakta mıdır? İnternet hattının bulunmaması halinde, buna ilişkin bildirimin iş sahibine yapılmaması halinde yüklenici sorumluluğa ortak olabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İşin imalat seviyesinden, kalan günlerde işin bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşmenin feshedilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin feshine ilişkin olarak tek taraflı irade beyanı ve bunun karşı tarafa ulaşması yeterli midir? Sözleşmenin feshinin geçersizliğinin tespitinin istenilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku