1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Belediye’den Alacaklarda Arabuluculuğa Tabi Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ... ihale kayıt numaralı Konya Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi Eksik ve Kusurların Yüklenicinin Nam ve Hesabına Yaptırılması İşi ihalesinin yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılmasına ilişkin kısmının iptali görevli yargı yeri neresidir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Teminat Mektuplarının İade Talebinin Redine İlişkin Davalarda Davaların Görülme Yeri ve Usulü

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Görevli Mahkemeye İlişkin Yeni Kurulan Mahkemenin Görevli Olup Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Vekille Takip Edilmeyen Dava Da Vekalet Ücreti Doğması Mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sayıştay Yargılamasında Muhammen Bedelin Düşük Olarak Belirlenmesi İle İlgili Olarak Bakanlığa Yazılmasına Karar Verildi İse O Zaman Temyiz Sürecine Başvurmaya Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Yasaklılığa İlişkin Karar Verilirken Adli Yargıda Devam Eden Dava Bekletici Mesele Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Köy Muhtarı ve Köylüler Çadırlı Kamp İşletmeciliği İhalesinin İptaline Karşı Dava Açmaları Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Dernek İhale İptaline İlişkin Dava Açabilir Mi? Menfaat İlişkisi

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İstinaf Sürecindeki Mahkemenin Yetkilerini Ortaya Koyan Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşmenin Feshine İlişkin Açılan Davada Bilirkişi Raporu Davacı Lehine Olursa Yasaklılık İçin Açılan Davalarda Bekletici Mesele Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Vergi Davaları Devam Ederken Anayasa Mahkemesi Tarafından Kanun Maddesi İptal Edilirse Nasıl Karar Verilecektir? VDD

  Devamını Oku