1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İhale Gerçekleştirildikten Sonra İhale Dokümanındaki asfalt plentinin Hendek Belediyesi Garaj Amirliği’ne 35 km kurulu ve çalışır vaziyette bulunması şartı aranmasının Kendi Malı Araçlara Dair Düzenlemelerin İhalede Rekabet İlkesini Kaldırdığı Gerekçe Gösterilerek İtiraz Edilmesi Sonuç Getirecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yükleniciye İade Edilen Kesin Teminatın Geri İstenilmesine Yönelik Açılan Dava da 6183 sayılı Kanun Doğrultusunda Açılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin Teminatın Güncellenmemesi Sonucunda Ortaya Çıkan Kamu Zararından Kim Sorumludur?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  SGK ilişiksizlik belgesi getirildikten sonra kesin ve ek kesin teminatların tamamı iade edilecek olmakla birlikte, getirilen ilişiksizlik belgesinin hatalı olduğu, yüklenicinin taşerondan kaynaklı (yüklenicinin çalıştırdığı alt yüklenicilerden kaynaklı) SGK borcunun olduğu sonradan anlaşılan hallerde, teminatın tamamı iade edilebilir mi? Taşeronun sosyal güvenlik kurumuna borcundan dolayı yüklenicinin kesin teminatının tamamı iade edilmeyebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yüklenicinin kesin ve ek kesin teminat tutarları kadar bir meblağın hakedişlerden kesilecek olması halinde, söz konusu kesinti firmanın sonraki ihalesinden alacaklarından kesilebilir mi? Başka bir ihaledeki borcundan dolayı, hakedişten kesinti olabilir mi? İhale sürecinde ve sözleşme imzalanırken yasaklı olan ve henüz mahkeme kararı ile yasaklılığı sona ermeyen (Daha sonra idare mahkemesince yasaklılığı kaldırılmış olsa dahi) firmanın hatalı olarak sözleşme imzalaması halinde teminatları kadar hakedişten kesinti olabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektubunun süresinin dolması, nakde çevrilmemesi, ihaleli yapılan iş kapsamında idarenin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, kesin teminat mektup bedelinden Sosyal güvenlik kurumunun (SGK) prim alacaklarının tahsil imkanını ortadan kaldırdığı belirgin olan idarenin, kesin teminat mektup bedelini ödeme sorumluluğu devam etmekte midir? Kesin teminat mektubu süresinin dolması, SGK karşısında idarelerin sorumluluğunu ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Süresiz teminat mektubu istenebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminatın iade koşulları nelerdir? Bu koşullar oluşmadan kesin teminatın iadesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektubu değeri üzerinden harç ödenerek dava açılması halinde, kesin teminat mektubunun nakde çevrilmemesi talebi, teminat mektubuna müdahalenin önlenmesi mahiyetinde midir? Bu konuya yönelik ihtilafın çözümüne yönelik olarak hangi unsurların dikkate alınması ve incelenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektubu iadelerinde hangi araştırmaların yapılması gerekir? Sözleşmenin idarece haksız feshedildiğinin tespiti halinde kesin teminatlar da yüklenicilere iade edilir mi?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminat mektuplarının iadesine ve teminat mektubunun geri verilmemesinden kaynaklı zarar talebine yönelik davada, teminat mektubu üzerinden hesaplanacak harcın yatırılmamış olması davanın görülmesine engel midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İsteği olmadan ihaleye davet edilen firmanın sözleşmeyi akdetmediği gerekçesiyle geçici teminatının gelir olarak kaydedilmesi işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku